Daugava Jēkabpils Drošība
foto

Šovakar plkst. 23:00 Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis, saistībā ar strauju ūdens līmeņa paaugstināšanos Daugavā pie Jēkabpils un aizsargdambim pieguļošo ielu applūšanu, sasauca Civilās aizsardzības sēdi.

Sēdes sākumā atbildīgās drošības struktūras, novada kapitālsabiedrības, atbildīgie speciālisti ziņoja operatīvo informāciju par savas nozares aktualitātēm plūdu skartajās vietās Jēkabpils novada teritorijā.

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis  informē, ka lielākās problēmas radušās, jo Sakas un Daugavas gultne pilna piedzīta ar vižņiem, un vižņi turpina pienākt klāt. Līdz ar to sablīvējuma gals ir tieši Jēkabpils teritorijā un attiecīgi  visaugstākais ūdens līmenis upē ir tieši Jēkabpils pilsētā, kas jau ir pārsniedzis oranžā brīdinājuma līmeni. Pilsētā visu notur dambis, bet ir dažas vietas, kuri spiežas cauri gruntsūdeņi un applūst zemākās vietas. 

Šobrīd SIA “Jēkabpils ūdens” un SIA “Jēkabpils pakalpojumi” operatīvi novērš ūdens līmeņa paaugstināšanos Jēkabpils pilsētas Kārļa Skaubīša, Krasta, Pļaviņu, Dārza un citās aizsargdambim pieguļošajās ielās. Lai mazinātu ūdens ieplūšana pilsētā, kritiskajās vietās tiek likti smilšu maisi un slāpēta ūdens plūsma pilsētas teritorijā.

Plūdu draudu novēršanai no Jelgavas uz Jēkabpili šonakt operatīvi norīkots specializēts konteiners ar aprīkojumu.

Iedzīvotāju izmitināšana šobrīd notiek viesnīcā Vārpa. Šo iespēju izmantojuši trīs civiliedzīvotāji. Ja būs nepieciešams, izmitināšanu varēs veikt arī bijušā bērnu nama “Līkumi” telpās. Šobrīd izmitināti 9 civiliedzīvotāji, savukārt no izmitināšanas rakstiski atteikušies -11. Divi civiliedzīvotāji no izmitināšanas atteikušies un nogādāti pie radiem.

Valsts un pašvaldības policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, civilās aizsardzības speciālisti nodrošina iedzīvotāju evakuāciju un apziņošanu plūdu skartajās vietās un evakuāciju pēc nepieciešamības.

Naktī atbildīgie dienesti strādās pastiprinātā režīmā un sekos līdzi ūdens līmeņa svārstībām Daugavā pie Jēkabpils.

Nākamā Civilās aizsardzības sēde tiks sasauktas pēc nepieciešamības.