Civilās komisijas sēde

28.februārī pl.8:30 Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis sasauca Civilās aizsardzības komisijas sēdi, kuras laikā tika pārrunāta gatavība plūdiem.

26.februārī augšpus Jēkabpils sākās ledus uzlūšana un tā kustība. Šobrīd ūdens apjoms un straume Daugavā ir spēcīga. Ledus sablīvējums pie Zeļķu tilta radījis ūdens svārstības Sakas upē. Šobrīd ūdens plūst pāri pārgāznei Sakas salā nelielā līmenī – aptuveni 2cm. Gravānos applūduši piebraucamie ceļi pie daudzdzīvokļu mājām. Grants ceļi šobrīd ir grūti izbraucami.

Šobrīd plūdi nerada lielu bīstamību – applūst zemākās vietas. Nopietnāka situācija šobrīd ir Pļaviņu tuvumā – Krustpils pagasta Peņigu un Grīvas kapu apkārtnē. Jēkabpils pilsētai bīstamība šobrīd nedraud. Iedzīvotāji kritiskajās teritorijās ir brīdināti.

Pēc pl.8:00 ūdens līmenis Jēkabpilī - 6.34 m, Zeļķos 7.91 m, Pļaviņās 11.59 m, Jersikā 5.85 m.

Aicinām interesentiem nedoties vērot situāciju klātienē applūstošajās teritorijās, lai netraucētu operatīvo dienestu un atbildīgo speciālistu darbu.