Jēkabpils novads
Panāksme ar kapitālsabiedrībām

Šodien Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis sasauca kapitālsabiedrību vadītāju sanāksmi.

Sanāksme sasaukta atsaucoties uz  Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra operatīvo plūdu draudu situāciju Jēkabpils novadā, kā arī atbildīgo novada speciālistu veikto operatīvo darbību, apsekojot novada teritorijas dabā. Kā jau informēts šodien pie Jēkabpils tiks pārsniegtas ūdens līmeņa atzīmes, kas atbilst ļoti augstām jeb oranžajam brīdinājumam. Līdz ar to šajā apkārtnē applūst plašākas teritorijas. Šobrīd Sakas salā strauji ceļoties ūdens līmenim ir applūdis ceļš, atstājot bez piekļuves trīs mājsaimniecības. Operatīvi reaģējot un, iesaistot pašvaldības resursus, atbildīgie dienesti veic glābšanas darbus un iedzīvotāju izmitināšanu drošos patvērumos.

Sanāksmē Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis un izpilddirektors Uldis Skreivers informēja par strauji mainīgo situāciju Jēkabpils novada applūstošajās teritorijās. Kopā ar kapitālsabiedrībām tika pārrunāti operatīvie darbības modeļi esošajā situācijā: atbalsts un palīdzība iedzīvotāju evakuācijas nodrošināšanai, pagaidu dzīvesvietu sagatavošana, nepieciešamās medicīniskās palīdzības sniegšana pēc vajadzības, nepieciešamo tehnikas vienību pārbaude un sagatavošana plūdu draudu gadījumā.

Īpaši domes vadība uzsvēra kapitālsabiedrību gatavību ārkārtas situācijā 24h/7 sniegt palīdzību glābšanas dienestiem, ja tāda nepieciešamība radīsies.

Nākamo sanāksmi R.Ragainis sasauks pēc nepieciešamības un vadoties pēc operatīvās informācijas plūdu draudu gadījumā.