Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis dalās pieredzē plūdu risku pārvaldībā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar AS "Latvenergo" ceturtdien, 30.martā, Ķegumā rīkoja sanāksmi par aktuālo situāciju plūdu risku pārvaldībā un sistēmas darbības pilnveidē, vērtējot plūdu draudus.

Pieredzē Jēkabpils novada janvāra plūdu krīzes pārvaldībā, izklāstot situācijas attīstību un izaicinājumus pa soļiem, dalījās Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis, VUGD Jēkabpils daļas komandieris Dzintars Cvilikovskis. Sanāksmē piedalījās arī Jēkabpils novada Attīstības pārvaldes vadītājs Ilmārs Luksts un Valsts policijas Zemgales RP Austrumzemgales iecirkņa priekšnieks Rolands Bērziņš.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks atzina, ka ir nepieciešami labojumi normatīvajos aktos, proti, Jēkabpils pieredze būtu jāintegrē kopējā valsts risku pārvaldības sistēmā.

Sanāksmē bija aicināti piedalīties pārstāvji no Iekšlietu ministrijas, Aizsardzības ministrijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD), Valsts policijas, Valsts vides dienesta, LVĢMC, AS "Sadales tīkls", Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Neatliekamā medicīnas palīdzības dienesta, kā arī virkne iesaistīto pašvaldību, kurām ir un saglabājas augsts plūdu risks.

Saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldības likumu VARAM koordinē pasākumus, kuri saistīti ar plūdu apdraudējumu valstī, un plūdu gadījumā atbilstoši kompetencei, kura izriet no Valsts civilās aizsardzības plāna, plūdu novēršanas pasākumus veic vairākas saistītas institūcijas - LVĢMC, VUGD, pašvaldības, pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijas, "Latvenergo", Nacionālie bruņotie spēki, Valsts policija un pašvaldību policijas un citi.

LVĢMC informē, ka šonedēļ turpina plašāk applūst vairāku upju palienes un zemākās vietas. Ūdens līmenis vairākās austrumdaļas upēs turpinās paaugstināties, plašāk applūdīs zemākās vietas, tomēr vairākos upju posmos ūdenslīmenis jau ievērojami pazeminājies.

Ūdenslīmeņa kāpums Daugavā ir intensīvs, applūdušas upju palienes un zemākās vietas tās krastos būs ilgstoši.