Tikšanās Zasas kultūras nams

23. novembrī Zasas Tautas namā novada pašvaldības vadība tikās ar Zasas pagasta iedzīvotājiem. Klātienes sarunā piedalījās Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis, vietnieks veselības un sociālo pakalpojumu jautājumos Aivars Vanags, pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers, kā arī  Rubeņu, Zasas, Kalna, Leimaņu pagastu pārvaldes vadītājs Kristaps Tēts un citi speciālisti.

 Tikšanās tika organizēta pēc Zasas pagasta iedzīvotāju lūguma, lai pārrunātu interesējošos jautājumus par Zasas aptiekas turpmāko darbību, kā arī jautājumus par apkures resursiem un taupības pasākumiem Zasas ciemata daudzdzīvokļu mājās. Sarunas laikā domes vadība iedzīvotājiem apstiprināja, ka tāpat kā iepriekš, arī turpmāk Zasas aptiekai pagasta teritorijā ir jābūt un tās darbība tiks turpināta, tiklīdz būs apstiprināts jauns aptiekas vadītājs. Sarunas turpinājumā pagasta iedzīvotāji aktīvi uzdeva jautājums un saņēma atbildes no domes un pagasta pārvaldes vadības par šobrīd aktuālajiem apkures jautājumiem, kā arī taupības pasākumiem Zasas ciemata daudzdzīvokļu mājās.

Diskusijas noslēgumā tika pārrunāt arī citi novada iedzīvotajiem svarīgi  jautājumi: par namu apsaimniekošanu, dzeramā ūdens apgādi un kvalitāti, sniega tīrīšanu ziemas periodā un citus.

Pēc tikšanās domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis atzina: “Domes vadība ar novada iedzīvotājiem Zasā tiekas šogad jau otro reizi un esam gandarīti, ka šovakar klātienē ar vairāk nekā pussimts pagasta iedzīvotājiem varam diskutēt par iedzīvotājiem aktuālajiem jautājumiem. Šāda komunikācija ir vērtīga gan domes vadībai, gan arī iedzīvotājiem, lai skaidrotu dažādus saimnieciskos jautājumus un kopīgā sarunā rastu risinājumus. Paldies ikvienam novada iedzīvotājam, kurš velta savu laiku un iesaistās novada dzīves veidošanā, sniedzot priekšlikumus dažādu jautājumu risināšanā!”

Informācija saziņai:

Iedzīvotajiem aktuālu jautājumu gadījumā, aicinām sazināties ar  Rubeņu pagasta, Zasas pagasta, Kalna pagast un Leimaņu pagasta pārvaldes vadītāju Kristapu Tētu:

Tālr.: +371 28306408

E-pasta adrese: kristaps.tets@jekabpils.lv 

Pārvaldes adrese: Zaļā iela 10, Zasa, Zasas pag., Jēkabpils novads


Informāciju sagatavoja:

Jēkabpils novada
Sabiedrisko attiecību un digitālās komunikācijas nodaļa