NVO konkurss

Jēkabpils novada pašvaldībā 27.martā noslēdzās nevaldības organizāciju (NVO) projektu konkurss. Kopā pavisam iesniegti 33 projektu pieteikumi no 31 organizācijas. Pieprasītais finansējums ir 31 913,12 eur, kamēr pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēti 20 000 eur.

NVO projektu iesniedzēji ir no visa Jēkabpils novada, un viens projekta pieteikums saņemts no Rīgā reģistrētas organizācijas, kas plāno projekta aktivitātes organizēt Jēkabpilī. 11 iesniedzēji ir no Jēkabpils pilsētas.

Projektu izvērtēšanas darba grupa ir tikusies projektu administratīvās izvērtēšanas pirmajā sēdē, šobrīd notiek projektu kvalitatīvā vērtēšana. Lēmums par atbalstītajiem projektiem tiks apstiprināts Jēkabpils novada pašvaldības maija mēneša domes sēdē.