foto

Jēkabpils novada pašvaldības deputāti 2023.gada 25.maija domes sēdē lēma atbalstīt 31 novada nevaldības organizāciju (NVO) iesniegtos projektus, kopsummā piešķirot šim mērķim 29 816,12 euro. Tā kā šīgada budžetā NVO projektu konkursam bija paredzēti tikai 20 000 eur, trūkstošo summu plānots piešķirt nākamajos budžeta grozījumos, kas paredzami jūnijā.

Pavisam 2023.gada NVO projektu konkursā tika iesniegti 33 projektu pieteikumi par ļoti dažādām tēmām – atkarībā no tā, kāda ir katras organizācijas darbības joma. Viena NVO bija sagatavojusi trīs projektu pieteikumus, bet tā kā konkursa nolikums paredz ar katru NVO noslēgt līgumu tikai par vienu realizējamo projektu, atbalstīts kopsummā tika 31 projekts.

NVO aktivitātes tiks realizētas visā novada teritorijā, 11 projekti – Jēkabpils pilsētā. Ikviens novada iedzīvotājs ir aicināts sekot līdzi NVO informācijai publiskajā telpā un sociālajos tīklos, lai nepalaistu garām iespēju piedalīties interesantos pasākumos un notikumos!

Par šogad realizētajiem projektiem biedrības pašvaldībai iesniegs atskaites līdz 15.decembrim, bet nākamgad varēsim vērot paveikto ikgadējā projektu atskaišu pasākumā.
 

A.Pleiko
Referents NVO darbības jautājumos

 

Nr.

NVO nosaukums

Projekta nosaukums

Projekta kopējās izmaksas EUR

Pašvaldības piešķirtais finansējums EUR

1.

Biedrība "Pusnakts Braucēji"

“Orientēšanās pasākums ar uzdevumiem, meža apvidū, ģimenēm un komandām”

1440,00

1000,00

2.

Jēkabpils krievu biedrība "RODŅIK"

“Nacionālo kultūru ilgtspēja mūsdienu vidē”

1320,00

1000,00

3.

Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība

“Aušana gobelēntehnikā un sēddejas”

2045,00

1000,00

4.

Biedrība "Akācija plus"

“Tradicionālo lielo vilnas lakatu aušana”

760,00

580,00

5.

Biedrība "Mamanet komanda Jēkabpils Lūsijas"

“Mamanet nometne”

1100,00

1000,00

6.

Biedrība “Augšistaba”

 

“Katrs ir radīts, lai izdzīvotu savu brīnišķīgo stāstu”

945,00

905,00

7.

Biedrība “MK Zasa”

 

“Profesija “Autotransporta inženieris””

1125,00

765,00

8.

Biedrība “Aloksnīte”

 

“Es vidē šodien un rīt”

1080,00

 

975,00

9.

Biedrība “Ūdenszīmes”

 

“Kur saule nenoriet”

1300,00

1000,00

10.

Biedrība "Cerību sala"

“Darbs dara darītāju”

 

1740,00

1000,00

11.

Biedrība "LANDU"

“Katram sevī un citam citā piemiņa jādēsta mums”

2353,00

1000,00

12.

Biedrība "Ungurmuiža"

“Kupls auga ozoliņis”

1861,00

 

970,00

13.

Biedrība "Sporta attīstības fonds

“Hokeja kluba “Sēļi” treniņnometnes organizēšana”

1690,00

1000,00

14.

Ukraiņu kultūrizglītojošā biedrība "JAVIR”

“Javirā horizonti!”

1000,00

1000,00

15.

Biedrība “Holista"

“Sabiedrības iepazīstināšana ar aktīvā un veselīgā dzīvesveida iespējām Salas pagastā”

990,00

990,00

16.

Poļu biedrība “Rodacy”

 

“VII Garīgo dziesmu festivāls “Māras zemes Karaliene””

1000,00

1000,00

17.

Biedrība "Cirkuži"

 

“Ekspozīcijas “Dignāja laiku lokos” izveide muzejtelpā “Laipa””

2910,00

1000,00

18.

Biedrība "Sporta klubs Mustangs"

“Aktīvā bērnu diena”

1650,00

1000,00

19.

Jēkabpils baltkrievu biedrība "Spatkanne"

 

“Tautas mākslas festivāls “Buļba -VI”. Kulturalo kartupeļu novākšanas svētki Jēkabpilī”

1491,01

1000,00

20.

Biedrība “Kopā-2”

“Ancenes ciema kopienas identitātes stiprināšana”

1430,00

900,00

21.

Biedrība "Āžu miesta rezidence"

 

“Par plaukstošu Āžu krogu”

1140,00

960,00

22.

Dabas resursu aizsardzības biedrība

“Informatīvā stenda uzstādīšana pie Baļotes ezera”

987,00

878,43

23.

Biedrība Radošā apvienība "Alla Prima”

 

“Starptautiskais starpdisciplināro mākslu plenērs”

1000,00

1000,00

24.

Biedrība "Sēlijas laivas"

 

“Dabas triatlons “Apkārt Jēkabpils novadam””

1120,00

1000,00

25.

Biedrība "Kopienu sadarbības tīkls "Sēlijas salas""

 

“Sēlijas karogs Asares debesīs”

1110,00

1000,00

26.

Biedrība "Ritten"

“Esi aktīvs dabā”

1070,00

1000,00

27.

Biedrība "Daugmales"

“Saulgriežu vakars pie Daugavas”

1092,69

892,69

28.

Biedrība "Vidusdaugavas NVO centrs"

“Jēkabpils novada NVO 12 īpašie stāsti”

1157,00

1000,00

29.

Biedrība "Sēļu klubs"

“Sēlijas logi”

1140,00

1000,00

30.

Biedrība "Latvijas Senioru deju apvienība"

“Es daru. Es varu!”

1180,00

1000,00

31.

Biedrība "Jēkabpils mantojums"

 

““Novada kultūrvēstures pētnieks – novadpētnieks” Jēkabpils novada novadpētnieku konference”

1070,00

1000,00

 

KOPĀ

41 296,69

29 816,12