NVO
NVO projektu konkursa plakāts

Jēkabpils novada pašvaldība izsludina nevalstisko organizāciju (NVO) projektu konkursu. Projektu pieteikumus finansējuma saņemšanai var iesniegt no 2024. gada 15. aprīļa līdz 15. maijam, plkst. 23.59.

Konkursā pieteikumus var iesniegt NVO, kuras juridiskā adrese ir reģistrēta Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā vai kuras aktivitāšu īstenošana tiek realizēta  Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā, un vismaz viens darbības mērķis atbilst nolikuma “Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam” 8. punktā noteiktajam.

Izsludinātā konkursa laikā pašvaldība var noslēgt līgumu ar vienu NVO par ne vairāk kā viena projekta realizēšanu. Vienam projektam pieejamais finansējums ir līdz 1000 eiro.

NVO projekta dokumentus var iesniegt elektroniski parakstītus ar drošu elektronisko parakstu sūtot uz e-pastu:  pasts@jekabpils.lv vai iesniegt pašvaldībā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā vai visos novada Klientu apkalpošanas centros konkursa nolikuma 4. punktā noteiktajā kārtībā.

 NVO konkursa nolikums pieejams Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā: www.jekabpils.lv sadaļā Pašvaldība > Normatīvie akti > Nolikumi > “Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas iesniedz projektus konkursam”.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar novada pašvaldība referenti NVO darba un uzņēmējdarbības atbalsta jautājumos Natāliju Gerasimovu (tālr.: 28635513, e-pasts: natalija.gerasimova@jekabpils.lv).