Jēkabpils novads
Rudzupuķes

 9.augustā Jēkabpils novada pašvaldībā noritēja kārtējā sanāksme par Ukrainas bēgļu uzņemšanu pašvaldībā. Sanāksmē piedalījās Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers, Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāja Līga Kļaviņa, Jēkabpils novada pašvaldības policijas priekšnieks Indulis Surkulis, Vidusdaugavas NVO centra valdes priekšsēdētāja Agita Pleiko, Izglītības pārvaldes vadītājs Juris Līcis, Sociālā dienesta vadītāja Larisa Laizāne, Civilās aizsardzības inženieris Tālis Zalva, kā arī novada izpilddirektora vietniece Anita Moskovska.

Tikšanās laikā pārrunāti novada pašvaldībā uzņemto Ukrainas civiliedzīvotāju dzīvesvietas, ēdināšanas, darba attiecību nodrošināšanas jautājumi, ar kuriem ikdienā nākas saskarties atbildīgo jomu speciālistiem.

Sanāksmē speciālisti informēja, ka Jēkabpils novada pašvaldībā uz 9.augustu uzturas 265 Ukrainas civiliedzīvotāji. Kopumā Jēkabpils novadā kopš šī gada februāra reģistrēti 537 Ukrainas civiliedzīvotāji, kas meklējuši patvērumu un palīdzību Jēkabpils novadā. Deviņdesmit trīs personu izmitināšanu novadā šobrīd apmaksā Jēkabpils novada pašvaldība.

Kā informē Civilās aizsardzības inženieris T. Zalva, šobrīd vairākums Ukrainas civiliedzīvotāju iebrauc no okupētajām Ukrainas teritorijām (piem. Hersona).  Jēkabpils pilsētu Ukrainas civiliedzīvotāji izvēlās kā tranzīta vietu-attiecīgi paliek tikai uz 1-2 dienām un dodas tālāk meklēt izmitināšanas vietu uz Rīgu vai citām Eiropas valstīm. Ar šo novērojumu atbildīgie speciālisti skaidro bēgļu skaita samazināšanos, kuri pastāvīgi uzturas Jēkabpils novadā. Tāpat svarīgs ir fakts, ka vairākiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri bija reģistrējušies šī gada martā -aprīlī, beidzās ar likumu noteiktais 120 dienu apmaksātas izmitināšanas termiņš un viņi pamet Jēkabpili- daži atgriežas Ukrainā, daži dodas darba un dzīvesvietas meklējumos uz ārvalstīm.

 Jēkabpils novada Socialā dienesta vadītāja L. Laizāne informēja, ka ikdienā Sociālajā dienestā Ukrainas bēgļiem tiek sniegta nepieciešamā informācija par dažādiem sadzīves jautājumiem, nepieciešamības gadījumā, ar Sabiedrības integrācijas fonda palīdzību tiek piestiprināti sociālie mentori (Sēlijas reģionā nodrošina Vidusdaugavas NVO centrs), tāpat Ukrainas civiliedzīvotājiem izmaksāti normatīvajos aktos noteiktie pabalsti.

 

Palīdzības punkts Ukrainas kara bēgļiem :

Adrese: Brīvības ielā 258A (blakus BJC), Jēkabpilī.

Darba laiks: 9⁰⁰ - 17⁰⁰

Kontaktinformācija: 26484210 – Rihards

Paldies ikvienam, kas līdz šim iesaistījies centra darbībā ziedojot gan naudu, gan mantas, gan iesaistoties brīvprātīgi. Paldies iedzīvotājiem, kas diezgan aktīvi ziedo gan dārzeņus, gan augļus, kas izauguši pašu dārzos. Tikai šādi kopā mēs varam panākt un izdarīt daudz!