Domes ēka

Jēkabpils novada pašvaldības deputāti ceturtdien, 24.martā, Domes sēdē nolēma vienpusēji atkāpties, izbeidzot sadarbību un noslēgtos Sadarbības līgumus ar Baltkrievijas Republikas sadraudzības pilsētām Lidu, Šarkovščinu, Miori un Postavu.

Jēkabpils novada pašvaldība šādu lēmumu pieņēmusi, reaģējot uz Krievijas Federācijas īstenoto un Baltkrievijas Republikas atbalstīto militāro agresiju Ukrainā, kā arī ņemot vērā Latvijas nostāju un sankcijas, kas līdz šim jau pret attiecīgajām valstīm ieviestas.

02.09.2016. ir noslēgts līgums par sadarbību starp Latvijas Republikas Jēkabpils pilsētas pašvaldību un Baltkrievijas Republikas Grodņas apgabala Lidas rajona izpildkomiteju.  16.06.2016.  ir noslēgts Nodomu protokols un 19.08.2016. ir noslēgts sadarbības līgums par sadarbību starp Jēkabpils novada pašvaldību (Latvijas Republika) un Vitebskas apgabala Šarkovščinas rajonu (Baltkrievijas Republika). 16.09.2018. Krustpils novada pašvaldība Miori pilsētā, Baltkrievijā parakstīja vienošanos par sadarbību starp Krustpils novada pašvaldību un Vitebskas apgabala Miori rajonu. 14.06.2015.  noslēgts sadarbības līgums starp Latvijas Republikas Viesītes novada pašvaldību un Baltkrievijas Republikas Vitebskas apgabala Postavas rajona izpildkomiteju.

Sadarbības līgumu apturēšana ir pašvaldības vēstījums Baltkrievijas valsts pilsētu vadītājiem un iedzīvotājiem, ka tiek nosodīta Baltkrievijas vadības agresija pret Ukrainas tautu.