Jēkabpils novada pašvaldības automašīna

Kopā izskatīti 256 reģistrēti notikumi (tostarp personu iesniegumi), tajā skaitā 48 materiāli saņemti pāradresēti no Valsts policijas.

 

 1. Pieņemti lēmumi kopā 149 materiālos, uzsākot administratīvo pārkāpumu lietas un piemērojot sodus:
  1. par Jēkabpils novada domes saistošo noteikumu pārkāpumiem uzsākti 7 administratīvā pārkāpuma procesi:
 • 6 par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpumiem;
 • 1 par mājdzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpumu;
  1. sabiedriskās kārtības nodrošināšanas jomā 41 gadījumā pieņemti lēmumi par administratīvo pārkāpumu procesu uzsākšanu:
 • 3 par sabiedriskās kārtības traucēšanu
 • 3 par amatpersonas likumīgo prasību nepildīšanu
 • 1 par personas identitātes slēpšanu vai neatklāšanu
 • 12 par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī  vai alkoholisko dzērienu lietošanu vietā, kur to nav atļāvusi pašvaldība
 • 1 par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpumiem, ko veikušas nepilngadīgas personas
 • 2 par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpumiem, ko veikušas pilngadīgas personas
 • 1 par bērna uzraudzīšanu, atrodoties alkohola ietekmē
 • 3 par dzīvesvietas deklarēšanas noteikumu pārkāpumiem
 • 7 par pārkāpumiem ceļu satiksmes jomā, tajā skaitā, ko izdarījušas nepilngadīgas personas
 • 8 par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpumiem, pārkāpjot Dzīvnieku aizsardzības likuma prasības

1.3. pieņemti 36 lēmumi par atteikšanos uzsākt administratīvo pārkāpumu procesus, tajā skaitā 25 gadījumos par Jēkabpils novada domes saistošo noteikumu par ēku numurzīmju izvietošanu pārkāpšanu, un 2 gadījumos par Jēkabpils novada domes saistošo noteikumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pārkāpumiem. Lēmumi par atteikšanos uzsākt administratīvo pārkāpumu procesus galvenokārt pieņemti gadījumos, kad pārkāpumi uzreiz pēc aizrādījuma saņemšanas novērsti vai izdarītais pārkāpums bijis maznozīmīgs;

1.4. sastādīti 65 lēmumi bez vadītāja klātbūtnes par autotransporta apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem.

2. Veicot Jēkabpils novada videonovērošanas kameru monitoringu, konstatēti 2 alkohola lietošanas gadījumi neatļautā vietā, 1 gadījums par smēķēšanu neatļautā vietā, kā arī konstatēts uzbraukšanas gadījums stāvēšanai novietotam transportlīdzeklim.

3. Administratīvi aizturētas un ievietotas pagaidu turēšanas telpās 12 personas.

4. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta rīcībā medicīniskās palīdzības sniegšanai nodotas 2 personas, 5 personas nogādātas dzīvesvietā.

5. Veiktas 2 ielu tirdzniecības noteikumu ievērošanas kontroles, kopā pārbaudītas 16 personas.

6. Aizturēta meklēšanā esoša persona, kura nodota Valsts policijas rīcībā.

7. Sniegts atbalsts Jēkabpils novada pašvaldības iestāžu, kapitālsabiedrību un struktūrvienību, kā arī valsts iestāžu darbiniekiem, piedaloties īpašumu un objektu apsekošanā: 1 reizi Jēkabpils novada Bāriņtiesai, 1 reizi Jēkabpils novada Sociālajam dienestam, 1 reizi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, 1 reizi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, 2 reizes SIA “Jēkabpils ūdens”, 1 reizi SIA “JK Namu pārvalde”, 1 reizi Valsts policijai.

8. Veiktas preventīva rakstura pārrunas un novadītas izglītojošas un skaidrojošas lekcijas Viesītes vidusskolas audzēkņiem.

9. Sākoties aktīvai velo un elektroskrejriteņu izmantošanas sezonai, veikta pastiprināta satiksmes uzraudzības kontrole. Konstatēts ievērojams skaits pārkāpumu, ko izdarījušas nepilngadīgas personas, vadot elektroskrejriteņus un velosipēdus. Galvenokārt, braucot bez ķiverēm, kā arī pārvietojoties ar elektroskrejriteņiem un velosipēdiem, kuri nav aprīkoti atbilstoši ceļu satiksmes noteikumu prasībām.

10. Nodrošināta sabiedriskās kārtības uzraudzība Lieldienu pasākumu laikā Jēkabpils pilsētā.