Pašvaldības policijas mašīna

Šī gada novembrī kopumā izskatīti 200 reģistrēti notikumi (tostarp personu iesniegumi), tajā skaitā 23 materiāli saņemti pāradresēti no Valsts policijas.

Pieņemti administratīvi lēmumi kopā 115 materiālos.

No tiem uzsākti administratīvo pārkāpumu procesi:

 1. 5 procesi par Jēkabpils novada domes saistošo noteikumu pārkāpumiem
 • 3 par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpumiem;
 • 2 par ēku numurzīmju noteikumu pārkāpumiem;
 1. 49 procesi sabiedriskās kārtības nodrošināšanas jomā:
 • 2 par sabiedriskās kārtības traucēšanu;
 • 16 par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī  vai alkoholisko dzērienu lietošanu vietā, kur to nav atļāvusi pašvaldība;
 • 1 par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkohola reibuma stāvoklī, ja persona bijusi nepilngadīga;
 • 4 par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpumiem, ko veikušas nepilngadīgas personas (smēķēšanas ierīču uzglabāšana);
 • 4 par dzīvesvietas deklarēšanas noteikumu pārkāpumiem;
 • 20 par pārkāpumiem ceļu satiksmes jomā;
 • 2 par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpumiem, pārkāpjot Dzīvnieku aizsardzības likuma prasības.
 1. Pieņemti 18 lēmumi par atteikšanos uzsākt administratīvo pārkāpumu procesus.  Galvenokārt, kad pārkāpumi nav apstiprinājušies, kā arī gadījumos, ja pārkāpumi uzreiz pēc aizrādījuma saņemšanas novērsti vai izdarītais pārkāpums bijis maznozīmīgs.
 2. Sastādīti 42 lēmumi bez vadītāja klātbūtnes par autotransporta apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem.
 3. 16 personas administratīvi aizturētas un ievietotas pagaidu turēšanas telpās.
 4. 4 personas aizturētas un nodotas Valsts policijas rīcībā, tajā skaitā – 3 personas aizturētas par transportlīdzekļa vadīšanu apreibinošo vielu ietekmē un/vai bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, 1 persona nodota Valsts policijas rīcībā par piedalīšanos ceļu satiksmē ar transportlīdzekli, kuram noteiktā termiņā nav veikta valsts tehniskā apskate.
 5. 1 persona nodota Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta rīcībā medicīniskās palīdzības sniegšanai, 7 personas nogādātas dzīvesvietā.
 6. Veiktas tirdzniecības nosacījumu ievērošanas pārbaudes ielu tirdzniecības objektos, pārbaudītas kopumā 29 juridiskās un fiziskās personas.
 7. Sniegts atbalsts Jēkabpils novada pašvaldības iestāžu, kapitālsabiedrību un struktūrvienību, kā arī valsts iestāžu darbiniekiem, piedaloties īpašumu un objektu apsekošanā: 4 reizes Jēkabpils novada Bāriņtiesai bērnu aprūpes pienākumu pildīšanas kontrolē,  4 reizes Jēkabpils novada Sociālajam dienestam, 3 reizes Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, 3 reizes Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, 1 reizi Valsts policijai, 1 reizi Aizkraukles novada pašvaldības policijai prombūtnē esošas personas meklēšanā, 2 reizes Latgales reģionālajai Valsts darba inspekcijai.
 8.  novadītas preventīva rakstura pārrunas Salas pagasta pirmsskolas izglītības iestādē par satiksmes drošības jautājumiem un atrašanās ierobežojumiem uz ūdenstilpnēm ziemas periodā.
 9.  Nodrošināta sabiedriskās kārtības uzraudzība kultūras un sporta pasākumu laikā: Lāčplēša dienas svinību ietvaros Viesītē un Jēkabpilī 11.novembrī, svinīgā pasākuma laikā Viesītes vidusskolā, sporta turnīra “Lūsis – 2023” laikā Jēkabpils 3.vidusskolas teritorijā, nodrošināta svētku egles transportēšanas pavadība uz Viesītes un Jēkabpils pilsētām, kā arī sabiedriskās kārtības nodrošināšana Svētku egles iedegšanas pasākumā Jēkabpilī.  

 

Jēkabpils novada pašvaldības policija