Plūdos bojātais ceļš Krustpils pagastā

Patlaban Jēkabpils novadā  Daugavas plūdu bīstamība ir garām- tā 4.martā sacīja Jēkabpils novada pašvaldības Civilās aizsardzības inženieris Ilmārs Luksts. Jau no sestdienas, 2.marta, pagastu pārvaldieki, kā arī pašvaldības speciālisti apsekoja teritorijas, lai redzētu nodarītos postījumus, savukārt  atbildīgie dienesti nekavējoties uzsāka darbu pie ceļu pakāpeniskas sakārtošanas. I.Luksts sacīja, ka šajos pavasara plūdos novada teritorijā- Salas un Krustpils pagastos applūda vairāk nekā 60 mājsaimniecības, kā arī piebraucamie ceļi pie tām. Tāpat tika bojāti arī citi ceļi  un lauksaimniecības zemes. Patlaban speciālisti vēl turpina darbu pie plūdu seku apzināšanas. Tuvākajās dienās speciālisti iesniegs apokopjumu, lai pašvaldība varētu aprēķināt plūdos nodarītos zaudējumus.

Jēkabpils novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību un digitālās komunikācijas nodaļa