Jēkabpils novads Sabiedrība Drošība
foto

Līdz 2022.gada 9.martam Jēkabpils novada pašvaldībā ar palīdzības lūgumu ir vērsušies 35 Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri izceļojuši no savas valsts kara dēļ. No tiem 26 Ukrainas iedzīvotāji apmetušies pie novada iedzīvotājiem, kuri viesmīlīgi uzņēmuši kara bēgļus savās mājās. 5 Ukrainas iedzīvotāji jau izmitināti pašvaldības telpās Viesītē un šonakt gaidām ierodamies vēl 4 Ukrainas bēgļus.

Kā skaidro domes priekšsēdētājs R. Ragainis: “Šobrīd pašvaldība ar katru iebraukušo Ukrainas bēgļu ģimeni strādā individuāli, piedāvājot gan pašvaldības telpas izmitināšanai, gan palīdzību izglītības, sociālajos un citos jautājumos. Pagājušajā nedēļā sasaucu Civilās aizsardzības komisijas sēdi, kurā ar atbildīgo dienestu pārstāvjiem pārrunājām rīcības plānu bēgļu uzņemšanai. Pašlaik pašvaldība neplāno veidot bēgļu centru, bet koordinēti vadīt bēgļu plūsmu, izmantojot novada pašvaldības iestāžu resursu”.

Arī Jēkabpils novada Izglītības pārvalde un Sociālais dienests turpina sniegt palīdzību Ukrainas ģimenēm. Izglītības pārvalde apzina situāciju bēgļu ģimenēs, lai saprastu, kurā izglītības posmā bērni ir pārtraukuši mācības Ukrainā un spētu organizēt šo bērnu iekļaušanu izglītības sistēmā novadā. Tiek apzinātas arī Ukrainas bērnu un jauniešu intereses, lai veiksmīgi integrētu viņus mākslas, mūzikas, sporta nodarbībās pēc stundām. Ukraiņu ģimenes, kurās aug pirmsskolas un skolas vecuma bērni, palīdzību var meklēt Izglītības pārvaldē, zvanot +371 65207054. Savukārt, lai saņemtu sociālo palīdzību, Ukrainas bēgļiem ir jāvēršas Jēkabpils novada Sociālajā dienestā, Jaunā iela 39i, tālrunis: +371 65207092, +371 80020091 .

Lai informētu Jēkabpils novada iebraukušās ukraiņu ģimenes par palīdzību un atbalstu, kā arī to saņemšanas kārtību, Jēkabpils novada pašvaldības vadība, Izglītības pārvalde, Sociālais dienests, pašvaldības policija un citi attiecīgo jomu speciālisti šonedēļ tiksies ar ukraiņiem. Tikšanās laikā Ukraiņu ģimenes varēs uzdot sev interesējošus jautājumus un saņemt informatīvos bukletus ar dienestu kontaktinformāciju.

Neskaidru jautājumu gadījumā, aicinām novada iedzīvotājus sazināties ar Jēkabpils novada pašvaldības policiju, zvanot uz operatīvo diennakts tālruni +371 65283888. Jēkabpils novada pašvaldības policija nepieciešamības gadījumā iesaistīs atbildīgos dienestus un darbiniekus.