Logo

Joprojām noris būvdarbi Tautas namā projekta "Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana" ietvaros. Būvdarbi tika uzsākti 2021. gada jūlijā un tos bija plānots pabeigt līdz 2022. gada beigām. Tomēr būvdarbu līguma izpildes termiņš tika pagarināts, jo būvdarbu laikā atklājās, ka nepieciešama vairākas būvprojekta izmaiņas. Tam bija vairāki iemesli – piemēram,  demontāžas laikā, atsedzot konstrukcijas, atklājās, ka faktiskā situācijā ir savādāka kā būvprojektā – kā  tas bieži notiek, veicot būvdarbus vēsturiskās ēkās. Tāpat arī Jēkabpils novada pašvaldība kā pasūtītājs vēlējās veikt vairākas izmaiņas būvprojektā, piemēram, mainīt atsevišķu telpu izskatu un lietošanas mērķi, kā arī demontēt daļu pagraba telpu un garāžu, lai izveidotu plašāku un funkcionālāku tautas nama iekšpagalmu. Katru būvprojekta izmaiņu veikšana, būvekspertīze un saskaņošana Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē prasa vairākus mēnešus, un šajā laikā zonās, kuras skar būvprojekta izmaiņas, darbus veikt nav iespējams. Tāpēc šobrīd ar būvdarbu veicēju SIA “LC Būve” ir panākta vienošanās par būvdarbu līguma termiņa pagarinājumu, kas paredz, ka objektam ir jābūt nodotam ekspluatācijā līdz 2023. gada maija beigām.

Projekta īstenošanas laikā ir pieaugušas arī būvdarbu izmaksas, gan neparedzētu darbu dēļ, gan ģeopolitiskās situācijas ietekmēto būvizstrādājumu cenu dēļ. Jo sarežģītāku situāciju padara tas, ka, lai sasniegtu projekta mērķi – paaugstinātu vēsturiskas ēkas energoefektivitāti, ir visai ierobežots izmantojamo materiālu klāsts, tie ir dārgi un šī brīža cenu krīzes laikā kļuvuši vēl daudz dārgāki.  Tomēr ir panākta vienošanās par solidāru finansiālā sloga sadalīšanu starp būvuzņēmēju un pašvaldību.

ERAF līdzfinansētā projekta "Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana" ietvaros tiek veikti tikai energoefektivitātes paaugstināšanas darbi, lai samazinātu primārās enerģijas patēriņu tautas nama ēkā un samazinātu pašvaldības izdevumus par siltumapgādi, tajā pašā laikā saglabājot ēkas vēsturiskās un arhitektoniskās vērtības. Galvenie energoefektivitātes pasākumi ir šādi: esošās ventilācijas sistēmas atjaunošana un mehāniskās ventilācijas sistēmas ar rekuperāciju izveidošana, visu korpusu bēniņu pārsegumu siltināšana, ēkas bibliotēkas un mazās zāles korpusu ārsienu atjaunošana un siltināšana, logu un durvju ailu siltināšana, logu un durvju nomaiņa, galvenā ēkas korpusa un pamatu siltināšana, grīdas siltināšana, jaunas apkures sistēmas izveidošana, apgaismojuma spuldžu nomaiņa uz energoefektīvām, elektroinstalācijas nomaiņa.

Būvprojektā “Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana”, kurā paredzēti energoefektivitātes paaugstināšanas darbi, ieplānoti arī citi darbi, kas ir nepieciešami pilnvērtīgai ēkas atjaunošanai un efektīvas ekspluatācijas nodrošināšanai. Šie darbi ir teritorijas labiekārtošana, vispārējie celtniecības darbi, iekšējās ūdensapgādes sistēmas pārbūve, iekšējā vājstrāvu tīkla pārbūve, ārējo ūdensvada tīkla un sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve, lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve u.c., darbi.

Kopējās projekta izmaksas saskaņā ar noslēgto vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir 3 385 606,89 EUR, no kurām ERAF finansējums plānots 253 712,32 EUR apmērā, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 438 286,65 EUR apmērā, bet pašvaldības finansējums 1 314 808,04 EUR apmērā.