Eiropas sociālais fonds

Šī gada 20. un 21. novembrī Jēkabpils pamatskolā un Jēkabpils 2. vidusskolā tika realizēts Karjeras attīstības atbalsta pasākums 6. klašu skolēniem “Mana karjera IT jomā”. Kopā tika novadītas 7 nodarbības, kurās piedalījās 97 Jēkabpils pamatskolas un 60 Jēkabpils 2. vidusskolas skolēni. Nodarbības vadīja SIA “Aspired” pārstāvis Kristaps Skuja.

Nodarbību mērķis bija iepazīt programmēšanas jomas speciālista profesiju, lai izzinātu viņa darba ikdienu un uzzinātu kādas prasmes un personības īpašības palīdz šīs nozares pārstāvjiem noturēties darba tirgū un kā kļūt par profesionāli minētajā nozarē. Skolēni nodarbības teorētiskajā daļā noskaidroja to, kādām rakstura īpašībām ir jāpiemīt programmēšanas jomas speciālistam un kādas prasmes, zināšanas un izglītība ir nepieciešama šīs jomas pārstāvim, tomēr visaizrautīgāk skolēni iesaistījās nodarbības praktiskajā daļā, kuras laikā profesijas pārstāvja vadībā, skolēni grupās darbojās ar programmvadāmu ierīci – robotu. Skolēni, izmantojot 3-4 krāsu kodus un pielietojot loģisko, algoritmisko domāšanu un spēju strukturēt un analizēt datus, atrisina divus labirintus, caur kuriem robots virzās no punkta A uz punktu B.

Pēc nodarbības skolēni atzina, ka nodarbība esot bijusi izzinoša, interesanta, jautra un rosinājusi domāt kā robotam. Tāpat skolēni atzina, ka beidzot viņiem viegli izprotamā veidā tikusi gan paskaidrota, gan praktiski darbojoties izprasta programmētāja darba specifika.

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Informāciju sagatavoja pedagogs- karjeras konsultants: Laura Ābola