Jēkabpils
Tālruņa numurs uz sarkanas automašīnas sāna

Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA "JK Namu pārvalde" Avārijas dienesta galvenais uzdevums ir palīdzēt ne tikai gadījumos, kad mājā notikusi avārija, bet arī citos ar ēku apsaimniekošanu saistītos jautājumos.

Mājas un to apkārtne regulāri tiek apsekotas, taču mēdz būt situācijas, kad tiek izmantota Avārijas dienesta palīdzība. Namu pārvaldes Avārijas dienests novērš avārijas, kas saistītas ar dzīvojamās mājas iekšējiem inženiertīkliem – ūdensapgādes, kanalizācijas, elektroapgādes un siltumapgādes sistēmām. Uzņēmuma pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem Avārijas dienesta pakalpojumi pieejami visu diennakti un ir iekļauti apsaimniekošanas maksā.

Avārijas dienestā lūdzam ziņot arī par kopīpašuma bojājumiem, piemēram, sabojātas pastkastītes, palodzes, jumta lūkas, soliņi un apķēpātas mājas sienas, kā arī ja nedarbojas ārdurvju kodu atslēga vai lifts, kāpņu telpā nepieciešams veikt dezinfekciju vai deratizāciju u.c. Darbi, ja tie attiecas uz mājas kopīpašumu, tiek segti no mājas līdzekļiem.

Aicinām iedzīvotājus nekavējoties sazināties ar Avārijas dienestu, ja notikusi avārija, kas saistīta ar dzīvojamās mājas iekšējiem inženiertīkliem! Tālr.nr.: 652 32402; 29406016!