Kultūra
foto

Kapusvētku tabula veidota no draudžu iesūtītās informācijas un var tikt papildināta.

Datums

Laiks

Kapsēta

Piezīmes

AKNĪSTE

06.07.

13.00

Aknīstes kapsēta

Luterāņu draudzes kapusvētki

AKNĪSTES PAGASTS

06.07.

11.00

Tuņķeļu kapsēta

Luterāņu draudzes kapusvētki

03.08.

11.00

Vilkupes kapsēta

Luterāņu draudzes kapusvētki

ĀBEĻU PAGASTS

29.06.

15.00

Ābeļu kapsēta

Katoļu draudzes kapusvētki

29.06.

16.00

Nagļu kapsēta

Katoļu draudzes kapusvētki

DIGNĀJAS PAGASTS

04.08.

15.00

Meņķa kapsētā

Katoļu draudzes kapusvētki

GĀRSENES PAGASTS

03.08.

13.00

Gārsenes kapsēta

Luterāņu draudzes kapusvētki

JĒKABPILS

07.07.

12.00

Jēkabpils Pilsētas kapsēta

Katoļu draudzes kapusvētki

17.08.

17.00

Jēkabpils Pilsētas kapsēta

Luterāņu draudzes kapusvētki

KRUSTPILS PAGASTS

22.06.

14.00

Irbenieku kapsētā 

Krustpils ev.lut. draudze

22.06.

15.30

Ķaupu  kapsētā 

Krustpils ev.lut. draudze

27.07.

15.30

Grīvas kapsētā

Gostiņu ev.lut. draudze

24.08.

15.00

Melderu kapsētā

Gostiņu ev.lut. draudze

LEIMAŅU PAGASTS

08.06.

15.00

Leimaņu kapsēta

Katoļu draudzes kapusvētki

MEŽĀRES PAGASTS

15.06.

13.30

Gobiņu kapsētā

 

15.06.

15.00

Ratīšu kapsētā

 

RUBENES PAGASTS

22.06.

15.00

Rubeņu kapsētā

Katoļu draudzes kapusvētki
ar aizlūgumu par mirušiem

SALAS PAGASTS

30.06.

15.00

Auzānu kapsētā

Katoļu draudzes kapusvētki

30.06.

16.00

Dzelznavas kapsētā

Katoļu draudzes kapusvētki

21.07.

15.00

Biržu kapsētā

Katoļu draudzes kapusvētki

VIESĪTE

02.06.

14.00

Viesītes Jaunie kapi

Katoļu draudzes kapusvētki

Sv. Mise par mirušajiem baznīcā

15.00

Dievkalpojums Viesītes Jaunajos kapos

VIESĪTES PAGASTS

16.06.

14.00

Cīrulīšu kapsētā

Katoļu draudzes kapusvētki

Sv. Mise par mirušajiem baznīcā

15.00

Dievkalpojums Cīrulīšu kapos

VĪPES PAGASTS

08.06.

14.00

Masānu kapsētā

 

08.06.

15.30

Ezerķikaukas kapsētā

 

09.06.

14.00

Kurānu kapsētā

 

09.06.

15.30

Landzānu kapsētā

 

ZASAS PAGASTS

28.07.

15.00

Zasas kapsētā

Katoļu draudzes kapusvētki