Balti ziedi

Jēkabpils un Viesītes Romas katoļu draudzes prāvests Viktors Siļčonoks informē par plānoto kapusvētku norisi katoļu draudzēs šovasar:

8. jūnijā          Leimaņu kapos          plkst. 15.00 
29. jūnijā        Ābeļu kapos              plkst. 15.00 
29. jūnijā        Nagļu kapos              plkst. 16.00 
30. jūnijā        Auzānu kapos            plkst. 15.00 
30. jūnijā        Dzelznavas kapos     plkst. 16.00 
7. jūlijā          Jēkabpils Pilsētas kapos   plkst. 12.00 
21. jūlijā         Biržu kapos               plkst. 15.00 
28. jūlijā         Zasas kapos             plkst. 15.00 
4. augustā      Meņķa kapos           plkst. 15.00 

2. jūnijā Viesītes Jaunos kapos 
Plkst. 14:00 Sv. Mise par mirušajiem baznīcā 
Plkst. 15:00 Dievkalpojums Viesītes Jaunos kapos 

16. jūnijā Cīrulīšu kapos 
Plkst. 14:00 Sv. Mise par mirušajiem baznīcā 
Plkst. 15:00 Dievkalpojums Cīrulīšu kapos 

 

Par kapu svētkiem Rubeņu kapos informē I. Zemlickis, Rubeņu Romas katoļu draudze:

22. jūnijā plkst. 15.00 Rubeņu kapos ar aizlūgumu par mirušiem.