Eiropas sociālais fonds

No 28. līdz 30. janvārim Jēkabpils pilsētas izglītības iestādēs 12. klašu skolēniem notika   nodarbības, kuru mērķis bija veicināt izpratni par uzņēmējspējām, kāpēc tās nepieciešamas un kā tās atpazīt un attīstīt.

Jaunieši nodarbībās  1,5 stundas garumā diskutēja un  meklēja atbildes uz to, vai pastāv uzņēmēja “gēns”; vai un kādas uzņēmējspējas nepieciešams attīstīt un ko tas dos nākotnē; kā definēt savus karjeras mērķus un pēc tam tos sasniegt, pārvarot grūtības mērķu sasniegšanas ceļā.

Nodarbību vadītāja Jolanta Priede priecājās par ekstraverto jauniešu aktīvu iesaisti diskusijā un atšķirīgo viedokļu paušanu. Tas nebūt nenozīmē, ka intravertie nepiedalījās nodarbībā. Katrs jaunietis aizgāja no nodarbības ar identificētām uzņēmējspējām, kas jāattīsta tieši viņam un rīcības plānu, kā to sākt darīt jau tuvākajā laikā, kā arī ar nodefinētu vismaz 1 karjeras mērķi un tā sasniegšanai īstenojamām darbībām. Pēc jauniešu aplausiem pēc nodarbības, pateicības vārdiem, varu spriest, ka katrs paņēma no 1,5 stundas kopā būšanas kādu priekš sevis noderīgu atziņu. Galvenais mērķis bija likt aizdomāties par to, cik būtiski ir pašam uzņemties atbildību par savu dzīvi, ieguldīt pūles savas personības attīstībā un vērojot jauniešu sejas, bija redzams, ka pametot nodarbību, jauieši devās savās dienas gaitās jaunu pārdomu pilni. Darbs ar tādiem jauniešiem pastiprina pārliecību, ka viņi būs gaišākas nākotnes cēlāji.

Nodarbībās piedalījās 115  divpadsmito klašu skolēni no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, Jēkabpils 2. vidusskolas, Jēkabpils 3.vidusskolas un Jēkabpils vakara vidusskolas.

Pasākums tika organizēts Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.