Eiropas sociālais fonds

No 29. – 31. oktobrim Jēkabpils pilsētā  norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums  „ Tehnoprofesijas” kura organizēšanas mērķis bija veicināt izglītojamo interesi par inženierzinātnēm, mašīnbūves, metālapstrādes specialitātēm, elektrotehniku un elektroniku.

Pasākumā tika īstenota izglītojamo dalība pārvietojamā mācību laboratorijā, kur instruktori ar darba pieredzi mašīnbūves nozarē prezentēja iekārtas, izskaidroja mūsdienīgu sistēmu darbību un pielietojumu, konsultēja par karjeras iespējām (informācija par profesijām, vakancēm darba vietām un atbilstošām mācību iespējām).

Izglītojamajiem bija praktiskas iespējas darboties ar programmējamiem CNC metāla apstrādes darba galdiem (frēze un virpa), automatizācijas mini – rūpnīcas “Festo”mezglu, “Festo” pneimatikas stendu, 3D printeri, mehānikas eksperimentu darba galdu.

Pasākumā piedalījās 309 astoto un 9. klašu  skolēni no  Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, Jēkabpils 2. vidusskolas, Jēkabpils vakara vidusskolas  un Jēkabpils 3. vidusskolas.

Pasākums tika organizēts Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Projekta koordinatore Sarmīte Stikāne

Datnes: