ķīri

 Putnu gripa ir akūta, ļoti lipīga putnu infekcijas slimība, kas rada bojājumus dažādās dzīvnieku orgānu sistēmās un tās klīniskā izpausme atkarīga no ierosinātāja patogenitātes. Putnu gripai raksturīga augsta putnu mirstība. Mājputni var inficēties, nonākot kontaktā ar inficētajiem savvaļas putniem. Tāpat putni var inficēties ar piesārņotu ūdeni, barību vai priekšmetiem (apaviem, apģērbu, inventāru), uz kuriem nokļuvis vīruss.

Ar putnu gripu slimo vistas, kaijas, pīles, zosis, tītari, paipalas, pāvi, fazāni un strausi, retāk citas putnu sugas, tomēr ir arī gadījumi, kad ar putnu gripu inficējas arī cilvēki. Reģionos, kur ir atklāti slimi (inficēti) putni, nosaka pagaidu aizsardzības un uzraudzības zonas. Šajās zonās tiek ierobežota dzīvu putnu pārvietošana, mājputni tiek turēti iekštelpās un rūpīgi uzraudzīti.  Tiek noteikti stingri dezinfekcijas pasākumi.

ECDC brīdina, ka situācija saistībā ar putnu gripu Eiropā un pasaulē turpina pasliktināties, un tiek ziņots par jauniem uzliesmojumiem putnu vidū un atsevišķiem infekcijas gadījumiem zīdītāju vidū.

Piesardzības pasākumi

  • Saskarē ar dzīviem mājputniem vai savvaļas putniem lietojiet cimdus, valkājiet respiratoru vai sejas aizsargmasku. Pēc saskares ar putniem vai putnu izkārnījumiem vienmēr nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni.
  • Pastaigā nevajadzētu aiztikt savvaļas putnus, bet turot putnus brīvi mājsaimniecībā, vajadzētu lietot cimdus.
  • Neļaujiet saviem bērniem spēlēties ar putniem un izstāstiet, kā rīkoties, ja viņi pamana slimus vai beigtus dzīvniekus; pārliecinieties, ka bērni ievēro personīgo higiēnu.
  • Nekad nekaut un neēst slimus vai mirstošus putnus, jo šādā gadījumā inficēšanās risks var būt daudz lielāks.
  • Stingrāki piesardzības pasākumi jāievēro putnu kopējiem (kuri regulāri saskaras ar mājputniem), arī veterinārārstiem, medniekiem, putnu pētniekiem (kuri regulāri ir saskarē ar savvaļas putniem).

Kā rīkoties, ja atrodat beigtu savvaļas putnu vai mājputnu?

Ikvienu iedzīvotāju aicinām ziņot par atrastiem beigtiem savvaļas putniem, zvanot uz Pārtikas un veterināro dienesta (PVD) uzticības tālruni - automātisko atbildētāju +371 67027402 vai informējot tuvāko PVD teritoriālo pārvaldi. Precīzi aprakstiet putna līķa atrašanās vietu vai nosauciet koordinātes. 

Nekādā gadījumā putnus nevajadzētu nest uz mājām (it īpaši, ja mājās tiek turēti jebkādi putni) vai vest uz dzīvnieku patversmēm, jo, ja atvestais putns izrādīsies inficēts, nāksies likvidēt visus mājās vai patversmē mītošos putnus.

Vairāk informācijas: https://www.spkc.gov.lv/lv/putnu-gripa?utm_source=https%3A%2F%2Ft.co%2F