Koknesē tiekas projektu partneri no Jēkabpils un Ogres pašvaldībām

 

 

Logo ansamblis

Klātesošie pārrunāja projekta aktualitātes, iespējamos sadarbības līguma grozījumus, publicitātes nosacījumus un gadījumus, kad par projekta izmaiņām jāinformē vadošais partneris. Būvdarbi jau ir sākti gan Kokneses pilsdrupās, gan Krustpils pilī, Ogres pašvaldība strādā pie tehniskās dokumentācijas izstrādes Ogres sanatorijas atjaunošanas darbiem.
Pēc sanāksmes viesi apmeklēja Kokneses pilsdrupas, lai klātienē apskatītu būvdarbu norises vietu un iepazītos ar esošo viduslaiku pilsdrupu piedāvājumu.
Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt Daugavas krasta pašvaldību nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu – Krustpils pili, Kokneses viduslaiku pilsdrupas un sanatoriju "Ogre", attīstot esošās funkcijas, piedāvāt jaunradītus pakalpojumus kultūras un dabas mantojuma objektos.

Projekta plānotās izmaksas ir 3 411 909,06 EUR, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 1 392 352,96 EUR, pašvaldību budžeta finansējums 198 529,46 EUR, valsts budžeta dotācija 66 176,44 EUR.
Projekta aktivitātes plānots pabeigt līdz 2020.gada 1.ceturksnim.

Informāciju sagatavoja:
Māra Bitāne, Kokneses novada dome

Datnes: