Plūdi Jēkabpils novadā
evakuācija ar laivu

Šorīt Krustpils pagasta teritorijā notiek iedzīvotāju evakuācija no vienas mājsaimniecības.

Atgādinām – ja iedzīvotājiem nav iespējams evakuēties pašu spēkiem, jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu tālruņa numuru 112 vai Jēkabpils novada Civilās aizsardzības inženierim Ilmāram Lukstam - t. 25671222.

Aicinām iedzīvotājus regulāri komunicēt ar radiniekiem un paziņām, jo īpaši vecāka gadagājuma cilvēkiem, kas dzīvo plūdu skartajās vai apdraudētajās teritorijās, lai pārliecinātos vai viņiem nav nepieciešama palīdzība.