NVO
Lakatu aušana

Leimaņos tiek realizēts Jēkabpils novada pašvaldības līdzfinansēts NVO projekts - tradicionālo lielo vilnas lakatu aušana.

Projekta mērķis ir nemateriālā mantojuma - roku darbs stellēs - popularizēšana un vērtību iedzīvināšana, turpinot apmācības aušanas prasmju apgūšanā, šoreiz aužot lielos tradicionālos vilnas  plecu lakatus.

Šādi pēc pandēmijas gadiem plānots saliedēt un pulcēt kopā pēc rokdarbiem kāros novada iedzīvotājus, kā arī novērst domas no ikdienas. Aušana ir sava veida meditācija, kad prāts pieslēdzas rakstiem, krāsu salikumiem un steļļu klaudzoņai.

Aušanas nodarbības interesentiem vadīja un aust skaistos rakstus māca Baiba Bite no Zasas. Projektā piedalās biedrības biedri un aust gribētāji arī no kaimiņu - Zasas un Kalna - pagastiem un no Jēkabpils.

Rezultātā prognozēts uzaust 1.65m x 1.65m rakstainus vilnas plecu lakatus. Plānota arī foto sesija ar tapušajiem darbiem, un taps izstāde sadarbībā ar Leimaņu Tautas namu. Izstādes atklāšana plānota decembrī kopā ar ansambli no Ābeļiem “Tomēr”.