NVO Leimaņu pagasts
Noaustie deķi Amatu mājā Rūķīši

Projekta mērķis bija nemateriālā mantojuma- roku darbs stellēs- popularizēšana un vērtību iedzīvināšana. Cilvēku apvienošana, aužot sadraudzības segu, linu galdautu un zāļu dekoru. Saliedēt cilvēkus pēc pandēmijas gadiem, kad cilvēki tika attālināti viens no otra. Novērst domas no pašreizējās situācijas valstī un pasaulē.

Tika iegādātas 2m platās stelles, kuras piederēja bijušās Krustpils studijas vadītājai Lapiņas kundzei. Paldies Gintam Audzītim par steļļu atvešanu no Jēkabpils! Stelles uzstādījām Leimaņu Tautas nama interešu telpā, kurā ilgu laiku bija arī apskatāma biedrības meiteņu austie darbi. Krāsaino dziju segas aušanai biedrības meitenes un bibliotekāre noziedoja  no personīgajiem krājumiem. No pavasara līdz rudenim katram bija iespēja atnākt izvēlēties savu dzijas pavedienu, ieaust segā un piesiet uzrakstu no kurienes ir ieradies un kā sauc. Prieks bija par cilvēkiem, kuri vēlējās pamēģināt un izbaudīt aušanas procesu. Daudzi auda pirmo reizi, bet ieauda arī cilvēki, kuri ir mācījušies šo seno amatu. Patiess prieks, ka mūsu sadraudzības deķī ieauda gan vietējie, gan ekskursanti no visas Latvijas, gan arī no citām valstīm. Audēji bija no Jēkabpils, Lapmežciema, Rīgas, Aizkraukles, Mineapolisas (ASV), Floridas, Čikāgas, Kuldīgas, ukraiņu biedrības “Javir” jaunieši, ukraiņi, kas patvērušies no kara, kā arī bija audēji no Zasas, no Rubeņiem, Kalnaciema, vietējie bibliotēkas apmeklētāji, darbinieki, pašdarbnieki un biedrības audējas. Sirsnīgs PALDIES visiem!!! Mums gala rezultātā ir noausts 2m plats un 2.70 metri skaists un krāsains sadraudzības deķis, tikpat krāsains kā mūsu dzīve. Deķis kādu laiku būs apskatāms Leimaņu Tautas nama izstāžu zālē.

Linu galdauts vēl top, jo no sākuma ar Baibu Biti ievilkām dažādus diegus stellēs un pamēģinājām rakstus, kādus vēlētos aust. Mūsu pulciņam piebiedrojās un palīdzēja arī Natālija no Zasas. Galdauta auduma platums ir 60 cm un jānoauž 6m, lai izveidotu 3m garu un 1,20 m platu galdautu mūsu saimes istabas galdam.

“Skaisto skatu aģentūras” ekskursantu grupa no Rīgas 18. jūnijā ieauda savus augus arī zāļu paklājā “Rūķīšos” .Paldies par finansējumu Jēkabpils novada pašvaldībai! Projektam tika piešķirti 421 eiro, par kuriem tika nopirkti linu un velku diegi, samaksāts par aušanas prasmju apmācību un nopirkta liela telts, lai uzņemtu lielākas grupas, vairāk par 20 cilvēkiem Amatu mājā” Rūķīši”. Paldies par sadarbību Leimaņu Tautas namam, Leimaņu bibliotēkai, biedrībai “Sēļu pūrs”!