Jēkabpils Plūdi
LMT bāzes stacijas

LMT pilnā apmērā turpina Jēkabpilī nodrošināt sakarus - balss zvanus un internetu. Lai novērstu situāciju, kad plūdu izraisītā elektropadeves zuduma rezultātā pārtrūkst sakari, LMT speciālisti sadarbībā ar VUGD un Jēkabpils pašvaldību visu vakaru un nakti ir nepagurstoši strādājuši, apjožot sakaru aparatūru ar boju un pastāvīgi izsūknējot tās iekšpusē esošo ūdeni. Papildu drošībai uz Jēkabpili LMT vakar vakarā ir nogādājis arī pārvietojamo bāzes staciju, kas arī sākusi darbu. LMT aicina ikvienu saglabāt mieru, jo tiek darīts viss iespējamais, lai plūdu kritiski skartajās apkaimēs saglabātu sakaru pārklājumu.