Jēkabpils Izglītība
Jaunietes pie galda kopīgi pēta dokumentu

2. novembrī Jēkabpilī notiks jau trešā Latvijas Universitātes (LU) un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) ierosinātā tikšanās, kurā kopā ar pašvaldību un izglītības pārvalžu vadītājiem analizēs pedagogu sagatavošanas un tālākizglītības jautājumus. Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša, LU rektors profesors Indriķis Muižnieks un LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes (PPMF) dekāne profesore Linda Daniela uz sarunu aicinājuši Jēkabpils, Aizkraukles, Madonas, Varakļānu, Līvānu, Preiļu, Augšdaugavas, Daugavpils, Krāslavas, Ludzas, Rēzeknes novadu pārstāvjus.

"Mūsdienās mēs kā sabiedrība skolai un pedagogiem izvirzām augstākas prasības nekā jebkad. Mēs sagaidām, ka skolas būs reģionāls vai vietējas nozīmes zināšanu un kultūras centrs, vēstures, patriotiskās audzināšanas un latviešu valodas glabātājs. Skolai jābūt vietai, kur dzimst jauna paaudze mūsu ekonomikas attīstībai. Tāda, kura spēj radīt un ieviest inovācijas augsti tehnoloģiskajās jomās. Tas ir iespējams tikai tad, ja skolā ir kvalificēti un labi motivēti pedagogi. Lai nodrošinātu pedagogiem konkurētspējīgu atalgojumu, mēs plānojam uzlabot izglītības finansēšanas modeli un piesaistīt jaunus talantus Latvijas izglītības sistēmai. Mērķis ir radīt konkurenci uz pedagoģijas studiju vietām un vakancēm skolās. Jauna budžeta pieņemšana dos iespēju piešķirt papildus stipendijas pedagoģijas studentiem un jaunajiem skolotājiem, kā arī studiju kredītu dzēšanas iespējas nozarē strādājošajiem absolventiem,” komentē izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša.

Līdz šim ar citu novadu pārstāvjiem aizvadītas jau divas diskusijas. Kā viens no būtiskākajiem izaicinājumiem izskanējis jaunu pedagogu piesaistīšana un noturēšana skolās. Tas nereti nav atkarīgs no tā, cik augstu atalgojumu un kādus papildu ieguvumus piedāvā pašvaldība. Diskusiju dalībnieki uzsvēruši tādus saistītos aspektus kā izglītības iestāžu attīstības plānošana kontekstā ar darba vietu attīstību un mobilitātes iespējām reģionā, drošas un atbalstošas darba vides veidošana, sabiedrības, tostarp skolēnu un vecāku, attieksme un pašpilnveides iespējas. Sarunu dalībnieki pieskārušies arī pedagogu profesionālās pilnveides kursu un sertifikācijas, pedagoģijas studiju principu maiņas, citu nozaru profesionāļu piesaistīšanas skolām atsevišķu stundu vadīšanai u.c. tematiem.

„Liela daļa skolotāju Latvijā ir LU absolventi. Meklēt risinājumus skolotāju trūkuma novēršanai ir gan universitātes, gan ministrijas uzdevums, kuru var sekmīgi risināt tikai sadarbībā ar novadu pārstāvjiem. Šajās tikšanās reizēs esam gandarīti pārliecināties, ka arī LU filiāles reģionos dod nozīmīgu pienesumu skolotāju sagatavošanā un kvalifikācijas celšanā. Mums kā zinātnes universitātei pedagogu izglītība un ar to saistītā pētniecība ir attīstības prioritāte arī pašlaik, kad notiek būtiskas pārmaiņās universitātes struktūrā,” pauž LU rektors profesors Indriķis Muižnieks.

Diskusija notiks Jēkabpils Valsts ģimnāzijā. Novembra izskaņā plānots rīkot noslēdzošo diskusiju cikla tikšanos Kurzemē. Ņemot vērā diskusijās izskanējušos ieteikumus, tiks sagatavots rīcības plāns tālākām darbībām.