Zīlānu iela
ERAF logo ansamblis

Aktīvi uzsākti būvdarbi Jēkabpils pilsētā,  Zīlānu ielas posmā no Oļu ielas līdz Mežāres ielai
Marta sākumā projektā “Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā” ir uzsākti būvdarbi Jēkabpils pilsētā,  Zīlānu ielas posmā no Oļu ielas līdz Mežāres ielai. Šajā ielas posmā veiks ielas seguma pārbūvi,  tiks izbūvētas gājēju ietves un veloceliņš, ierīkots apgaismojums un izbūvēta autostāvvieta. Būvdarbus veic SIA “Ošukalns”.  Ielas posma būvdarbu izmaksas ir  EUR 1 549 358,10.

Tuvākajā laikā atsāksies darbi Zīlānu ielas posmā no Ķieģeļu ielas līdz Oļu ielai
Zīlānu ielas posmā no Ķieģeļu ielas līdz Oļu ielai, kur darbi 2022. gada būvdarbu sezonā  neatsākās, jo tika izbeigts līgums ar būvdarbu veicēju AS “Ceļu pārvade”, ir noslēgusies atkārtotā iepirkuma procedūra. Šobrīd tiek vērtēti iesniegtie piedāvājumi. Plānots, ka tuvāko nedēļu laikā būvdarbi atsāksies arī šajā Zīlānu ielas posmā.

Iestājoties labvēlīgiem laika apstākļiem asfaltēšanas darbiem, būvdarbus atsāks arī Ķieģeļu ielā
Savukārt Ķieģeļu ielā, kas arī tiek pārbūvēta iepriekš minētā projekta ietvaros, darbi atsāksies tiklīdz būs piemēroti laika apstākļi asfaltēšanai un labiekārtošanas darbu veikšanai. Projekta mērķis ir nodrošināt ražošanas teritoriju sasniedzamību Zīlānu, Mālu, Oļu un Ķieģeļu ielā, videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālu izaugsmi un jaunu darbavietu radīšanu atbilstoši Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības programmai.
Projektā iekļauto 6 ielu posmu pārbūves kopējās izmaksas plānotas 4 711 145,21 EUR apmērā, no kurām Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums ir 3 669 580,20 EUR, Valsts budžeta dotācija 182 672,70 EUR, bet pārējais ir Jēkabpils novada pašvaldības finansējums.

 

Jēkabpils novada pašvaldības
Attīstības pārvaldes
Projektu vadības nodaļa