Mežāres pamatskolas ēka

23.maijā Jēkabpils novada domes sēdē tika pieņemts lēmums no 2024.gada 1.jūlija Sūnu pamatskolas programmu īstenošanas vietas adresē  “Mežāres pamatskola”, Mežārē, pārtraukt pamatizglītības programmu īstenošanu. Savukārt pirmsskolas izglītības programma realizācijas vietā  “Mežāres pamatskola”, Mežārē, tiek saglabāta. 

Pēc pašvaldības iedalījuma  grupas DEG 7 izglītojamo skaits  un klašu piepildījums neatbilst  modelī  noteiktajiem kritērijiem. 1.-3.klašu grupā nepieciešami 30 skolēni, savukārt 4.-6.klašu grupā -30 skolēni. Uz šo brīdi  programmas īstenošanas vietā Mežārē  mācās 14 skolēni apvienotajās klasēs, veidojot trīs klašu komplektus.

Jau iepriekš ziņots, ka ar 2022.gada 1.septembri Mežāres pamatskola tika  pievienota Sūnu pamatskolai un Mežārē turpināja īstenot pamatizglītības un pirmsskolas izglītības programmas. Programmas  īstenošanas vieta Mežārē atrodas izdevīgā ģeogrāfiskā  vietā. Attālums līdz Sūnu pamatskolai 10 km, Sūnu pamatskolas programmu īstenošanas  vietai Atašienei – 12 km un īstenošanas vietai Vīpei -12 km. Nodrošinot  tiešo  skolēnu autobusu reisu  Sūnas – Mežāres - Sūnas, visiem pamatizglītības programmā iesaistītajiem izglītojamiem ir iespēja mācības turpināt Kūku pagastā, Sūnu pamatskolā, Skolas ielā 1, vai arī  programmu īstenošanas vietās Atašienē un Vīpē.

Izvērtējot kopumā  izglītības iestādes ēku piepildījumu un noslogojumu,  ekonomiskās attīstības potenciālu, transporta nodrošinājumu un citus faktorus, tika atzīts, ka ir pamatoti slēgt pamatizglītības programmu īstenošanas vietu “Mežāres pamatskola”, Mežāre. Savukārt pirmsskolas izglītības programma realizācijas vietā  “Mežāres pamatskola”, Mežāre, tiek saglabāta.

Jēkabpils novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību un digitālās komunikācijas nodaļa