Logo ansamblis

2020.gada 3.janvārī Neretas ielā piedaloties Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājam Aivaram Krapam, pašvaldības un ielu pārbūves projektu ģenerāluzņēmēja SIA “Ošukalns” pārstāvjiem, kā arī medijiem,  tika veikti asfalta seguma urbumi, lai pirms ielu pārbūves darbu pieņemšanas ekspluatācijā, Jēkabpils pilsētas pašvaldība saņemtu minēto ielu seguma kvalitātes novērtējumu.

Neretas iela tika veikti divi urbumi – pie satiksmes pārvada pāri Kļavu ielai un pie Neretas un Dolomīta ielu lokveida krustojuma.

Paņemto paraugu pārbaudes ietvaros paredzēta seguma poru satura noteikšana, kārtu biezumu noteikšana, tilpuma blīvuma noteikšana un maksimālā blīvuma noteikšana ar ūdeni. Neretas ielā vienam urbumam papildus tiks veikts riteņu sliežu tests.

Urbšanas darbus un analīzi saskaņā ar iepirkuma rezultātiem veic SIA “Ceļu eksperts”. Rezultātus plānots sagatavot aptuveni divu nedēļu laikā.

Minēto ielu pārbūve veikta Kohēzijas Fonda finansētā projekta “Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” ietvaros.