Informācija presei
Tvaika ielas jaunā un vecā katlumāja

No 2024.gada 12.februāra samazināsies SIA “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas tarifs, tas būs 60,33 EUR/MWh.
Kā informēja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, februārī zemāki siltumenerģijas tarifi spēkā stāsies septiņiem komersantiem Latvijā, bet vienam komersantam nedaudz palielināsies.

“Lai arī šī gada janvāris, salīdzinot ar iepriekšējā gada janvāri, kopumā Latvijā iesākās ar būtiski zemākiem siltumenerģijas tarifiem – dažviet pat divas reizes un vairāk –, februārī saņemtajos siltumenerģijas rēķinos iedzīvotājiem var atspoguļoties aukstā laikā iestāšanās janvārī. Proti, arī pie zemākiem tarifiem rēķina apmērs var būt lielāks saistībā ar patērēto siltumenerģijas daudzumu apkurei lielā aukstuma dēļ,” tā skaidroja SPRK Enerģētikas departamenta direktors Jānis Negribs.

Vienlaikus arī J. Negribs norāda, ka kurināmā resursu tirgos būtiskas izmaiņas pēdējos mēnešos nav notikušas. Gan gāzei, gan šķeldai cenas ir bijušas stabilas. Saglabājas tendence, ka lielākajai daļai siltumapgādes komersantu tarifi samazinās kurināmā cenu izmaiņu dēļ.

Siltumenerģijas komersanti turpina aktīvi sekot līdzi kurināmā cenu izmaiņām un, izmantojot atļauju pašiem noteikt tarifus, operatīvi veic izmaiņas. SPRK ik nedēļu vērtēšanai saņem siltumenerģijas komersantu tarifu projektus, attiecīgi izmaiņas tarifos notiek regulāri – katru mēnesi visa gada garumā, turklāt vienam komersantam tarifs var mainīties vairākas reizes gadā – gan pieaugt, gan samazināties atkarībā no kurināmā cenas. SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa.

Lai arī lielāko daļu no siltumenerģijas tarifa veido tieši kurināmā izmaksas, neliels pieaugums vērojams arī citās komersantu izmaksās, kas saistīts ar vispārējo cenu pieaugumu valstī. Attiecīgi tas atstāj ietekmi arī uz komersantu siltumenerģijas apgādes pakalpojuma nodrošināšanas izmaksām. Kopumā, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, siltumenerģijas ražošanas izmaksas ir nedaudz palielinājušās visās siltumenerģijas tarifu veidojošās pozīcijās.

 

Par SPRK sniegtās informācijas sagatavoja:

Jēkabpils novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību un digitālās komunikācijas nodaļa