Jēkabpils Plūdi
Vizuāls materiāls par skolām

Ceturtdien, 19. janvārī, visās Jēkabpils pilsētas izglītības iestādēs (skolās un bērnudārzos), kā arī  Ābeļu pamatskolā atsāksies mācību process.