Tvaika iela, katlumāja

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un padomes sēdē izskatījusi siltumenerģijas gala tarifus sešiem komersantiem. Siltumenerģijas gala tarifs augustā vēl samazināsies Jēkabpilī, Valmierā, Saldū, Baložos, Ozolniekos, ka arī Ropažu, Silakroga, Mucenieku, Zaķumuižas, Ezeres, Namiķu un Pampāļu ciemā.

SIA “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas tarifs samazināsies par 14,5%
Jēkabpilī no š.g. 1.augusta siltumenerģijas tarifs būs 78,14 EUR/MWh. Salīdzinot ar šobrīd piemēroto kopš š.g. 1.jūlija, jaunais tarifs samazināsies par 14,5%. Tarifa izmaiņas saistītas ar kurināmā (dabasgāzes) un iepirktās siltumenerģijas cenas samazinājumu, kā arī pārdotās elektroenerģijas cenas izmaiņām. Līdz ar jaunā tarifa spēkā stāšanos šī būs jau sestā reize, kad komersantam šogad mainījies tarifs.

SIA “VILKME” siltumenerģijas tarifs četros ciemos samazināsies par 18,0–25,4%
No š.g. 1.augusta siltumenerģijas tarifi mainīsies Ropažu novada četros ciemos – Ropažos, Silakrogā, Muceniekos un Zaķumuižā –, tarifam katrā no tiem samazinoties atšķirīgi – robežās no 18,0% līdz 25,4%. Šobrīd šajos ciemos tarifi spēkā kopš š.g. 1.marta. Tarifu izmaiņas minētajos ciemos saistītas ar kurināma (dabasgāzes) cenas samazināšanos. Visu nepieciešamo siltumenerģiju SIA “VILKME” saražo pati. 

Ropažos jaunais tarifs būs 97,88 EUR/MWh jeb par 25,4% zemāks, salīdzinot ar šobrīd spēkā esošo tarifu. 
Silakrogā jaunais tarifs būs 98,98 EUR/MWh jeb par 18,0% zemāks, salīdzinot ar šobrīd spēkā esošo tarifu. 
Muceniekos jaunais tarifs būs 98,52 EUR/MWh jeb par 24,6% zemāks, salīdzinot ar šobrīd spēkā esošo tarifu. 
Zaķumuižā jaunais tarifs būs 100,12 EUR/MWh jeb par 23,2% zemāks, salīdzinot ar šobrīd spēkā esošo tarifu. 
SIA “Valmieras ūdens” siltumenerģijas tarifs samazināsies par 3,1%
Valmierā no š.g. 1.augusta siltumenerģijas tarifs būs 71,31 EUR/MWh. Salīdzinot ar šobrīd piemēroto kopš š.g. 5.jūlija, jaunais tarifs samazināsies par 3,1%. Siltumenerģijas tarifu samazinājums saistīts ar iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņām. Līdz ar jaunā tarifa spēkā stāšanos šī būs jau astotā reize, kad komersantam šogad mainījies tarifs.

Komersanta tarifā iekļautās iepirktās siltumenerģijas izmaksas veido lielāko daļu no kopējām izmaksām. SIA “Valmieras ūdens” siltumenerģiju iepērk no trim siltumenerģijas ražotājiem, tostarp arī no AS “Valmieras piens”, kam siltumenerģijas ražošanas tarifs no š.g. 1.augusta samazināsies par 16,7% saistībā ar kurināmā (dabasgāzes) cenas samazinājumu. Arī šī komersanta siltumenerģijas ražošanas tarifu izvērtējusi SPRK. 

SIA “BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” siltumenerģijas tarifs samazināsies par 31,5%
Baložos no š.g. 1.augusta siltumenerģijas tarifs būs 100,14 EUR/MWh. Salīdzinot ar šobrīd piemēroto kopš š.g. 1.jūlija, jaunais tarifs samazināsies par 31,5%. Līdz ar jaunā tarifa spēkā stāšanos šī būs ceturtā reize, kad komersantam šogad mainījies tarifs. Siltumenerģijas tarifa izmaiņas saistītas ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu samazinājumu. 

Komersants siltumenerģiju iepērk no siltumenerģijas ražotāja SIA “Baložu siltums”, kam ražošanas tarifs samazināsies par 32,1% no š.g. 1.augusta saistībā ar kurināmā (dabasgāzes un šķeldas) cenu izmaiņām. Arī šī komersanta siltumenerģijas ražošanas tarifu izvērtējusi SPRK. 

SIA “Ozolnieku KSDU” siltumenerģijas tarifs samazināsies par 6,2%
Ozolniekos no š.g. 1.augusta siltumenerģijas tarifs būs 74,07 EUR/MWh. Salīdzinot ar šobrīd piemēroto kopš š.g. 1.jūnija, jaunais tarifs samazināsies par 6,2%. Komersants Ozolnieku ciemā siltumenerģijas ražošanai kā kurināmo izmanto šķeldu (67,9% īpatsvars) un dabasgāzi (32,1% īpatsvars). Tarifa izmaiņas saistītas ar kurināmā (dabasgāzes) izmaksu samazinājumu. Līdz ar jaunā tarifa spēkā stāšanos šī būs trešā reize, kad komersantam šogad mainījies tarifs.

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” siltumenerģijas tarifs samazināsies par 11,0%
Saldū, Ezeres, Namiķu un Pampāļu ciemā no š.g. 1.augusta siltumenerģijas tarifs būs 109,66 EUR/MWh. Salīdzinot ar šobrīd piemēroto kopš š.g. 1.jūnija, jaunais tarifs samazināsies par 11,0%. Tarifa izmaiņas saistītas ar kurināmā (dabasgāzes un šķeldas) un iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņām. Līdz ar jaunā tarifa spēkā stāšanos šī būs trešā reize, kad komersantam šogad mainījies tarifs.

Visiem minētajiem komersantiem ir piešķirta SPRK atļauja pašiem noteikt tarifus, ja mainās kurināmā cena, iepirktās siltumenerģijas cena vai pārdotās elektroenerģijas cena. Ikreiz, kad mainās minētie ietekmējošie faktori, komersanti iesniedz tarifus SPRK izvērtēšanai. Līdz ar to gada laikā tarifi vienam komersantam var mainīties vairākas reizes – gan pieaugt, gan samazināties.

Noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojumu komersanti iesnieguši laikā no š.g. 16. līdz 30.jūnijam. SPRK, izvērtējot komersantu iesniegto pamatojumu, secināja, ka noteiktie (piedāvātie) tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai.

Jau ziņots, ka augustā tarifi vēl samazināsies arī Koknesē, Tukumā, Džūkstē, Sēmē, Slampē, Tumē, Vienībā un Pūrē.

Kopumā SPRK (17.07.2023.) izskatīšanā ir vairāk nekā 30 pilno siltumapgādes tarifu projektu Latvijā. Ar aktuālajiem siltumenerģijas tarifiem var iepazīties SPRK interaktīvajā tarifu kartē.

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa.

Vairāk:  https://www.sprk.gov.lv/events/ari-augusta-siltumenergijas-tarifi-latvija-turpina-samazinaties