Jēkabpils novads Tarifi Atašienes pagasts
udens

24. novembra domes sēdē pieņemts lēmums mainīt apstiprinātos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus Atašienes pagastā, jo noticis straujš elektroenerģijas tarifa kāpums.

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķins veikts, pamatojoties uz Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku (apstiprināta ar Jēkabpils novada domes 26.05.2022. lēmumu Nr. 475 “Par metodikas apstiprināšanu”), kurā noteikti vienoti pamatprincipi, kuri izriet no likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”. Tarifi stāsies spēkā ar 2023.gada 1.janvāri.

Jēkabpils novada pagasts
Siltumenerģijas apgādes tarifs EUR/MWh bez PVN
Siltumenerģijas apgādes tarifs EUR/m2 bez PVN
Ūdensapgādes pakalpojuma tarifs EUR/m3 bez PVN
Kanalizācijas pakalpojuma tarifs EUR/m3 bez PVN
Ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojuma tarifs kopā EUR/m3 bez PVN
Atašiene
-
-
1,23
1,46
2,69