Logo ansamblis

Objekta Neretas ielas pārbūve (posmā no rekonstruētā Neretas ielas posma pie tilta līdz gājēju pārejai, kas aprīkota ar luksoforu, ietverot satiksmes pārvadu pār Kļavu ielu), Jēkabpilī, no 30.08.2019 tiek mainīta satiksmes organizācija. Tiek atjaunota satiksme Kļavu ielas posmā zem satiksmes pārvada.

Ņemot vērā, ka būvdarbi būvobjektā turpinās un ir iespējami īslaicīgi šķēršļi kādā no joslām, noteikta priekšroka transportam virzienā no Vienības ielas.