Jēkabpils novads Pašvadība Sabiedrība
Rīgas iela 150a

Gunda Cērmūkša
Vecākais teritorijas plānotājs
Teritorijas plānošanas un īpašumu pārvaldīšanas nodaļa
Jēkabpils novada Attīstības pārvalde