Lauku partneriba Selija

Biedrība “Lauku partnerība Sēlija” ir īstenojusi Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) projekta “Biedrības “Lauku partnerība Sēlija” darbības pilnveidošana un stiprināšana” (Nr.AIF/2022/KAPAC2/18) 3. projekta aktivitāti “Biedrības Zīmola un identitātes stratēģijas izstrāde, komunikācijas plāna 2023.-2025.g. izstrāde un ieviešanas uzsākšana”.

Aktivitātes ietvaros tika izstrādātas un apkopotas vairākas aptaujas anketas par biedrības nosaukuma un zīmola esošas un jaunas identitātes iespējām. Vairākums respondentu tomēr atbalstīja biedrības zīmola un nosaukuma maiņu,  līdz ar to tika izstrādāta jauna identitātes stratēģija, kas ietver sevī jaunu nosaukumu, logo variantus, kas sevī ietvēra jaunus simbolus un krāsu gammas. Vairāku sarunu laikā tika diskutēts par biedrības koptēlu, pamatvērtībām, ko līdzšinējais un jaunais zīmols reprezentē.

Izstrādātā Zīmola un identitātes stratēģija, kā arī Komunikācijas plāns 2023.-2027.gadam ļaus daudz ātrāk un vienkāršāk veidot nepieciešamos dizainus un radošus risinājumus komunikācijas aktivitātēm, tajā pašā laikā pārzinot veidus un metodes, kas atbilst tieši Biedrības komunikācijas vajadzībām, kas savukārt ļaus pārskatīt un novērtēt  komunikācijas aktivitāšu kvalitāti un efektivitāti.

Šīs aktivitātes īstenošanas rezultātā primāri tika veicināta biedru spēja veidot efektīvu iekšējo komunikāciju, kā arī biedru vidū aktualizēta individuālā atbildība par ārējās komunikācijas saturu un veidiem. Tādejādi tika veicināts paštēls, veidojot kopīgu izpratni par biedrības identitāti, kas sekmēs biedrības darbu ilgtermiņā.