Projektu jaunumi
Lūsis

15.08.2022. noslēdzās Brīvības ielas pārbūves darbi no R.Blaumaņa ielas līdz Brīvības un Dolomīta ielas krustojumam, kur tika izbūvēts rotācijas aplis un uzstādīts vides objekts "Lūsis".

Tika izbūvēta gājēju un velosipēdistu satiksmes infrastruktūra visā pārbūvējamā posma garumā, uzstādītas jaunas pieturvietas, norobežojošās sētiņas gar izglītības iestādēm, kā arī apzaļumots un veikti apstādījumi. 

Atbilstoši SIA”L4” projektam Brīvības ielas pārbūves darbus Jēkabpilī veica SIA “Ošukalns”. Būvuzraudzību nodrošināja SIA”GEO CONSULTANTS”.

Objekts “Brīvības ielas pārbūve, Jēkabpilī” tika īstenots 30.08.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr.587 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2. pasākuma “Nacionālās nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā” īstenošanas noteikumi” ietvaros, Projekta “Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” (projekta identifikācijas Nr. 6.1.4.2/17/I/006) ietvaros.