Logo ansamblis

2018.gada 10.augustā ir noslēgusies būvprojekta “Zīlānu ielas pārbūve, Jēkabpilī” izstrāde.

Būvprojekta ietvaros paredzēts veikt sekojošus ielas pārbūves darbus:

Zīlānu ielas posms no Rīgas ielas līdz Ventas ielai:

 • Brauktuves pārbūve veicot ceļa segas konstruktīvo slāņu nomaiņu;
 • Gājēju ietves izbūve;
 • Apvienotā gājēju un veloceliņa izbūve;
 • Lietus kanalizācijas izbūve;
 • Ūdensvada posma izbūve;
 • Ūdensvada un kanalizācijas aku lūku nomaiņa;
 • Vājstrāvas un elektrotīklu aizsardzība/pārbūve;
 • Ielas apgaismojuma pārbūve;
 • Teritorijas labiekārtošana

Zīlānu ielas posms no Slimnīcas ielas līdz Ķieģeļu ielai:

 • Brauktuves pārbūve veicot ceļa segas konstruktīvo slāņu nomaiņu;
 • Gājēju ietves izbūve;
 • Apvienotā gājēju un veloceliņa izbūve;
 • Lietus kanalizācijas izbūve;
 • Ūdensvada posma izbūve;
 • Ūdensvada un kanalizācijas aku lūku nomaiņa;
 • Vājstrāvas un elektrotīklu aizsardzība/pārbūve;
 • Ielas apgaismojuma izbūve;
 • Teritorijas labiekārtošana;
 • Videonovērošanas kameru uzstādīšana;
 • Autobusa pieturvietu pārbūve

Būvprojekta izstrāde tiek līdzfinansēta no Kohēzijas fonda, projekta Nr.6.1.4.2/17/I/006 ,,Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu’’ ietvaros. 

Kārlis Stars
Projekta vadītājs
Attīstības un investīciju nodaļa
Jēkabpils pilsētas pašvaldība

20.08.2018.