Jēkabpils Drošība Plūdi
foto

Ņemot vērā laika apstākļus un plūdu apdraudējumu vairākos upju baseinos valstī, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar AS “Latvenergo” š.g. 12.janvārī rīkoja sanāksmi palu un plūdu preventīvo pasākumu koordinēšanai, pieaicinot citu iesaistīto institūciju, dienestu un pašvaldību pārstāvjus, tostarp arī Jēkabpils novada speciālistus. 

Sanāksmē tika pārrunāti hidrometeoroloģiskie novērojumi un plūdu prognozes,  plūdu riskam pakļauto pašvaldību ziņojumi par faktisko situāciju un turpmāko rīcību, kā arī iesaistīto institūciju gatavība plūdiem. 

Saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldības likumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija koordinē pasākumus, kuri saistīti ar plūdu apdraudējumu valstī, un plūdu gadījumā atbilstoši kompetencei, kura izriet no Valsts civilās aizsardzības plāna, plūdu novēršanas pasākumus veic vairākas saistītas institūcijas - LVĢMC, VUGD, pašvaldības, pašvaldību sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijas, Latvenergo, Nacionālie bruņotie spēki, Valsts policija un pašvaldību policijas u.c. 

Kā ziņo LVĢMC, joprojām visā Latvijā daudzviet ir applūdušas upju palienes un zemākās vietas, vairākos upju posmos applūst plašākas teritorijas: Pļaviņu ūdenskrātuvē un Daugavā augšpus tai spēkā ir oranžās un sarkanās pakāpes brīdinājums, citviet Latvijā - dzeltenās pakāpes. Ārpus upēm izplūdušais ūdens sasalis.  

Vissarežģītākā situācija šobrīd ir Daugavā Pļaviņu ūdenskrātuvē un augšpus tai. Pēc iepriekšējā atkušņa stiprais sals veicināja vižņu veidošanos un iešanu gandrīz visā Daugavas garumā. Brīvdienās ledus un vižņu masas intensīvi blīvējās pie Pļaviņām, pakāpeniski aizpildot ūdenskrātuvi ar ledu un vižņiem. Turpinoties vižņu pieplūdei, sablīvējums kļuva garāks, ledus sablīvējuma gals ir lejpus Jēkabpilij, turpina nākt jauni vižņi, blīvēties, ūdenslīmenis Daugavā pie Jēkabpils turpina paaugstināties. Gaidāms, ka pie Jēkabpils tiks pārsniegtas ūdens līmeņa atzīmes, kas atbilst ļoti augstām jeb oranžajam brīdinājumam. Līdz ar to šajā apkārtnē applūdīs plašākas teritorijas. No upes augšteces turpina nākt vižņi, ūdenslīmenis ar tendenci paaugstināties sāks svārstīties arī pie Jersikas. Pastāv iespēja, ka notiks atkārtotas ledus sakustēšanās arī Pļaviņu ūdenskrātuvē. 

Tuvākajās dienās no rietumiem Latvijā ienāks atkusnis, kusīs sniegs un ledus. No jauna izveidojusies ledus sega nav stipra, tādēļ upju straujākajos posmos sāksies ledus iešana, veidosies jauni sablīvējumi, un ūdenslīmenis atkal paaugstināsies.