Zīmuļi

Jēkabpils novada vispārizglītojošās skolas ir uzsākušas jauno mācību gadu. Kopumā novada skolās mācīsies 4271 audzēkņi, tā informēja Jēkabpils novada izglītības pārvaldē. No iepriekš minētā audzēkņu kopskaita šogad skolas gaitas uzsāka 459 pirmo klašu skolēni. Savukārt novada pirmsskolas izglītības iestādes un pirmsskolas grupas kopumā apmeklēs 1946 bērni. NO tiem 1166 ir bērni vecumā līdz 5 gadu vecumam un 780 bērni 5 gadu vecumā un vecāki. Pēc septembra sākumā Izglītības pārvaldes sniegtajiem datiem, kopumā skolēnu skaits skolās ir šāds: Aknīstes vidusskolā-207 skoļēni, Jēkabpils Valsts ģimnāzijā-412 skolēni, Jēkabpils 2.vidusskolā- 1507 skolēni, Jēkabpils 3.vidusskolā- 619 skolēni, Salas vidusskolā-263 skolēni, Viesītes vidusskolā- 279 skolēni, Zasas vidusskolā-156 skolēni, Ābeļu pamatskolā-125 skolēni, Biržu pamatskolā-109 skolēni, Dignājas pamatskolā-44 skolēni, Krustpils pamatskolā-227 skolēni, Rubeņu pamatskolā-55 skolēni, Sūnu pamatskolā- 195 skolēni, Antūžu pamatskolā-73 skolēni. Veiksmi, izturību un savstarpēju sapratni skolēniem, pedagogiem un  vecākiem jaunajā mācību cēlienā!

Sabiedrisko attiecību un digitālās komunikācijas nodaļa