Logo Nacionālais Attīstības plāns

Noslēgusies bijušās Biržu pamatskolas ēkas pārbūve, kur 2.stāvā tiks izveidots dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem. Šā gada martā Jēkabpils novada būvvalde lēma par objekta pieņemšanu ekspluatācijā.

Būvdarbi objektā ilga nedaudz vairāk kā vienu gadu, un to laikā izremontētas visas iekštelpas, otro stāvu pielāgojot dienas aprūpes centra vajadzībām. Ēkā ir nodrošināta iespēja ērti pārvietoties un saņemt pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Būvdarbus atbilstoši SIA “KPB Projektētājs” izstrādātajam būvprojektam veica SIA “LC būve”, atbildīgais būvdarbu vadītājs Sandis Dzērvītis, būvuzraudzību nodrošināja SIA “Steelandglass” būvuzraugs Markus Moll.

Būvdarbi veikti projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/001 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Jēkabpils novada Salas un Sēlpils pagastos” ietvaros.