Logo ansamblis

Kopš šī gada oktobra Sēlpils pagasta Līkumos labiekārtota Līkummuižas teritorija un uzlabota atelpas brīža pakalpojuma infrastruktūras pieejamība.

Veicot labiekārtošanas būvdarbus, Līkummuižas pieguļošajā teritorijā izveidoti bruģakmens seguma gājēju celiņi, izbūvētas autostāvvietas, ierīkota autostāvvieta cilvēka ar kustību traucējumiem transporta līdzekļa novietošanai. Līkummuižas apmeklētāju un klientu atpūtai un ērtībai izvietoti soliņi un uzstādītas jaunas atkritumu urnas.

Būvdarbus atbilstoši SIA “JC Stars” izstrādātajam būvprojektam veica SIA “Idegra”, atbildīgais būvdarbu vadītājs Aleksandrs Degterevs, būvuzraudzību nodrošināja SIA “Steelandglass” būvuzraugs Markus Moll.

Būvdarbi veikti projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/001 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Jēkabpils novada Salas un Sēlpils pagastos” ietvaros.