Grants ceļš

Ar 2024. gada 28.februāri uz laiku tiek slēgta vai ierobežota kustība transportam uz Jēkabpils novada pašvaldības autoceļiem, uzstādot masas ierobežojuma vai aizlieguma ceļa zīmes uz šādiem pašvaldības autoceļiem:

 

Atašienes pagasts

Autoceļa Nr.

Autoceļa nosaukums

Aizlieguma zīme

Masas ierobežojums

AT01

Marinzeja-Rijnieki

Nr.312

7 t

AT02

Lindāni-Zalāni-Rijnieki

Nr.312

7 t

AT03

Atašiene-Joksti-Zalāni

Nr.312

7 t

AT04

Joksti-Agrārbanka

Nr.312

7 t

AT09

Pilskalns-Zirnaites

Nr.312

7 t

AT10

NārtasStalīdzāni-Silagals

Nr.312

7 t

AT12

Loškas-Zirnaites

Nr.312

7 t

Vīpes  pagasts

Autoceļa Nr.

Autoceļa nosaukums

Aizlieguma zīme

Masas ierobežojums

VĪ05

Trepe-Ezermuiža

Nr.312

7 t

VĪ28

Brīvāres-Kučenieki

Nr.312

7 t

VĪ06

Landzāni-Ezermuiža

Nr.312

7 t

VĪ10

Vīpes skola-Luksti

Nr.312

7 t

VĪ38

Sniedzinieki-Kūrāni

Nr.312

7 t

VĪ21

Žagari-Migliņas

Nr.312

7 t

Mežāres pagasts

Autoceļa Nr.

Autoceļa nosaukums

Aizlieguma zīme

Masas ierobežojums

ME03

Ļamāni-Luksti

Nr.312

7 t

ME08

Gobiņas-Stiklēri

Nr.312

7 t

ME11

Zundāni-Dudursala

Nr.312

7 t

ME14

Kropiņi-Druvasnieki

Nr.312

7 t

ME15

Mežāre-Atašienes pagasta robeža

Nr.312

7 t

ME32

Gromalti-Gravāni

Nr.312

7 t

ME24

Buntiki-Kozuļovka

Nr.312

7 t

Krustpils pagasts

Autoceļa Nr.

Autoceļa nosaukums

Aizlieguma zīme

Masas ierobežojums

KR01

Prižu Avēnija – Šaurītes                                             

Nr.312

11 t

KR45

Darvasbrenči- Variešu pagasts                                  

Nr.312

11 t

KR09

Spunģēni-Liepu iela

Nr.312

7 t

KR10

Skudraine-Ganukrogs

Nr.312

11 t

KR11

Šaurītes-Salupe

Nr.312

11 t

KR14

Prodsala-Uģērnieki

Nr.312

11 t

KR15

Glaznieki-Mežākas

Nr.312

11 t

KR18

Lopdārzi-Kaķišu ferma

Nr.312

7 t

KR20

Ganukrogs-Prodsala

Nr.312

11 t

KR24

Darvasbrenči – Kaķīši                                                   

Nr.312

11 t

Nr.1

Braslavas iela

Nr.312

11 t

Nr.2

Zaķu iela

Nr.312

11 t

Variešu pagasts

Autoceļa Nr.

Autoceļa nosaukums

Aizlieguma zīme

Masas ierobežojums

VA06

Ķikuri - Kursieši

Nr.312

7 t

VA07

Rugātnieki – Vēri                                                          

Nr.312

7 t

VA26

Vītoli – Medīlas – Ereļi                                                

Nr.312

7 t

Kūku pagasts

Autoceļa Nr.

Autoceļa nosaukums

Aizlieguma zīme

Masas ierobežojums

KŪ10

Veseļi-Daugavas Oglenieki

Nr.312

7 t

KŪ01

Zīlāni-Palejnieki-Lauciņi

Nr.312

7 t

KŪ38

Pēternieki-Zīlānu ceļš

Nr.312

7 t

KŪ09

Centrs-Veseļi-Strodu Oglenieki

Nr.312

7 t

KŪ11

Jaunā muiža-Jaunzemi-Gravāni

Nr.312

7 t

KŪ18

Skramāni-Stukuļi

Nr.312

7 t

KŪ25

Sūnu palejas-Plošlejas

Nr.312

7 t

Asares pagasts

Autoceļa Nr.

Autoceļa nosaukums

Aizlieguma zīme

Masas ierobežojums

AS03

Dominieki-Kapteiņi

Nr.312

10 t

AS04

Upītes-Tauriņi

Nr.312

10 t

AS05

Pumpuri-Sudrabi

Nr.312

10 t

AS06

Sudrabi-Mežarāji

Nr.312

10 t

AS08

Vilkupīte-Asare

Nr.312

10 t

AS11

Lukstiņi-Smilgas

Nr.312

10 t

AS12

Viļņi-Dangas

Nr.312

10 t

AS17

Rāznas-Smilgas

Nr.312

10 t

AS18

Smilgas-Bērzaine

Nr.312

10 t

AS19

Zalves-Birzes

Nr.312

10 t

AS20

Valdiņi-Smilgas

Nr.312

10 t

AS21

Tauriņi-Vanagi

Nr.312

10 t

AS25

Braži-Urbāni

Nr.312

10 t

Aknīstes pagasts

Autoceļa Nr.

Autoceļa nosaukums

Aizlieguma zīme

Masas ierobežojums

AK11

Darbnīcas-Spīdolas-Censoņi

Nr.312

10 t

AK14

14.CRBP-Censoņi

Nr.312

10 t

AK17

Rūķīši-Akmentiņi

Nr.312

10 t

AK20

Aizkārkļi-Vilciņi

Nr.312

10 t

AK30

Aizkārkļi-Ulasi

Nr.312

10 t

AK36

Ošiņi-Sarmas

Nr.312

10 t

AK38

Kaņepaites-Kaktiņi

Nr.312

10 t

AK39

Kaktiņi-Stariņi

Nr.312

10 t

AK43

Ceļmaļi-Dzintari

Nr.312

10 t

AK45

Aizkārkļi-Ulasi

Nr.312

10 t

AK47

Aizkārkļi-Ulasi

Nr.312

10 t

AK48

Ceļmaļi- Radzes

Nr.312

10 t

AK53

Daugaviņas-Jaunzemi

Nr.312

10 t

Gārsenes pagasts

Autoceļa Nr.

Autoceļa nosaukums

Aizlieguma zīme

Masas ierobežojums

GĀ02

Gārsene-Kraujas

Nr.312

10 t

GĀ04

Oši-Smiltnieki-Pērles

Nr.312

10 t

GĀ05

Kukalēni-Zīlēni-Purenes

Nr.312

10 t

GĀ06

Gārsene-Bajāri

Nr.312

10 t

GĀ07

Gārsene-Jaunmuiža-Irbes

Nr.312

10 t

GĀ08

Tamaņi-Zīlēni

Nr.312

10 t

GĀ19

Indāni-Smilgas

Nr.312

10 t

Leimaņu pagasts

Autoceļa Nr.

Autoceļa nosaukums

Aizlieguma zīme

Masas ierobežojums

Le05

Leimaņi-Sējāni

Nr.312

7 t

Le12

Kalēji-Šķērstāni

Nr.312

7 t

Rubenes pagasts

Autoceļa Nr.

Autoceļa nosaukums

Aizlieguma zīme

Masas ierobežojums

Ru03

Rubiķi-Dronkas

Nr.312

10 t

Ru08

Bokāni-Dronkas

Nr.312

10 t

Ru13

Bērzakrogs-Stagari

Nr.312

10 t

Zasas pagasts

Autoceļa Nr.

Autoceļa nosaukums

Aizlieguma zīme

Masas ierobežojums

Za01

Zasa-Ģērķāni

Nr.312

10 t

Za02

Krustceles-Dignāja

Nr.312

10 t

Za09

Zasa-Krastiņi-Ogas

Nr.312

10 t

Za15

Aloti-Kurši

Nr.312

7 t

Salas pagasts

Autoceļa Nr.

Autoceļa nosaukums

Aizlieguma zīme

Masas ierobežojums

SAL08

Dārznieklauks-Mežindrāni

Nr.312

10 t

SAL12

Klāvāni-Skanstnieki

Nr.312

10 t

SAL14

Šaurītes-Skalbes-Pļavnieki

Nr.312

10 t

SAL15

Rāceņi-Skalbes

Nr.312

10 t

SAL21

Mežmaļi-Dekšņi

Nr.312

10 t

SAL23

Saulieši-Ķesterāres-Ievu Līči

Nr.312

10 t

SAL24

Pumpi-Ceļmalnieki

Nr.312

10 t

Sēlpils pagasts

Autoceļa Nr.

Autoceļa nosaukums

Aizlieguma zīme

Masas ierobežojums

SE02

Vanagi-Rugāji

Nr.312

10 t

SE03

Runči-Dāburi-Lauki

Nr.312

10 t

SE04

Teika-Pūķupīte

Nr.312

10 t

SE05

Ilgas-Pļavnieki

Nr.312

10 t

SE06

Kaijas-Pūķupīte

Nr.312

10 t

SE07

Baltais karogs-Strautiņi

Nr.312

10 t

SE08

Rāceņi-Ceļmalnieki

Nr.312

10 t

SE09

Berziņi-Pavējas

Nr.312

10 t

SE11

Atvari-Beķerāni-Meldernieki

Nr.312

10 t

SE35

Grāvlejas-Zaķēni

Nr.312

10 t

Viesītes pagasts

Autoceļa Nr.

Autoceļa nosaukums

Aizlieguma zīme

Masas ierobežojums

VIP26

Galvāni-Deši-Ģīzes

Nr.312

7 t

VIP24

Asfalts-Galvāni-Augstkalni

Nr.312

7 t

VIP19

Jaunkančuki-Preide-Ikšķiles

Nr.312

7 t

VIP47

Slikšāni-Čakstes

Nr.312

7 t

VIP38

Priede-Upmaļi

Nr.312

7 t

VIP45

Vilciņi-Bisenieki

Nr.312

7 t

VIP36

Būbenānu kapi-Tiltiņi

Nr.312

7 t

VIP32

Jaungrinčāni-Zamāni-Romulīši

Nr.312

7 t

VIP37

Vārnavas muiža-Sunākstes baznīca

Nr.312

7 t

VIP50

Vārnavas muiža-Sunākstes ceļš

Nr.312

7 t

VIP14

Cīrulīši-Lauku Drusti

Nr.312

7 t

Saukas pagasts

Autoceļa Nr.

Autoceļa nosaukums

Aizlieguma zīme

Masas ierobežojums

SA01

Baloži-Meža Balceri

Nr.312

7 t

SA08

Kapeles-Grabažāni-Baznīca

Nr.312

7 t

SA05

Odzāni-Pālāni-Lejas Dindzāni

Nr.312

7 t

SA11

Niedras-Prodiņi

Nr.312

7 t

Rites pagasts

Autoceļa Nr.

Autoceļa nosaukums

Aizlieguma zīme

Masas ierobežojums

RI06

Grāvīši-Tiltiņi

Nr.312

7 t

RI10

Kalniņi-Audzes

Nr.312

7 t

RI11

Kalniņi-Zariņi

Nr.312

7 t

RI19

Audzes-Kalvāni

Nr.312

7 t

RI21

Pīlādži-Smiltnieki

Nr.312

7 t

RI22

Baloži-Pūteļi

Nr.312

7 t

RI23

Gaigaļi-Imanti

Nr.312

7 t

RI20

Kalvāni-Žagūni

Nr.312

7 t

Elkšņu pagasts

Autoceļa Nr.

Autoceļa nosaukums

Aizlieguma zīme

Masas ierobežojums

EL17

Dzeņi-Elkšņi

Nr.312

7 t

EL14

Jasmīnes-Kalniņi

Nr.312

7 t

EL13

Eiduki-Dievkalns

Nr.312

7 t

EL15

Ormaņi-Sils

Nr.312

7 t

EL8

Strodi-Prodnieki

Nr.312

7 t

EL01

Razbuki-Lapiņas

Nr.312

7 t

EL20

Dzeņi-Indriķeni

Nr.312

7 t

EL05

Kurgenieki-Sīpoliņi

Nr.312

7 t

EL21

Upmaļi-Rutuļi

Nr.312

7 t

EL27

Kalnieši-Pabērzi

Nr.312

7 t

EL35

Gaigaļi-Valsts mežs

Nr.312

7 t

Ābeļu pagasts

Autoceļa Nr.

Autoceļa nosaukums

Aizlieguma zīme

 

Kravas automobiļiem braukt aizliegts

ĀB13

Aldaune-Stepi

Nr.306

ĀB02

Brodi-Luksti

Nr.306

ĀB03

Kalnsētas-Brodi

Nr.306

ĀB15

Ceļinieki-Lapsas

Nr.306

 

Autoceļu saraksts var tik koriģēts atkarībā no autoceļu stāvokļa. Ierobežojumi būs spēkā, līdz ceļa braukšanas apstākļi uzlabosies un ceļi būs izžuvuši.