mārdadža estrāde

Par aktualitātēm Kūku, Variešu un Krustpils pagastos

  • 6.jūlijā plkst.17.00 Kūku ciema bibliotēkā notiks kārtējā tikšanās ar Kūku, Variešu un Krustpils PP pārvaldnieku A.Naidovski. Piedalīsies arī SIA “Spuņģēnu Daugaviešu” vadītājs Normunds Zizlāns

  • 7.jūlijā plkst.18.00 Variešu tautas namā uz tikšanos aicināti Variešu, Kūku un Krustpils pagastu iedzīvotāji. Iedzīvotājiem būs iespēja tikties ar Jēkabpils novada pašvaldības vadību - domes priekšsēdētāju, vietniekiem, pagastu pārvaldes vadītāju, komunālās saimniecības un citiem speciālistiem un uzdot sev interesējošus jautājumus.

  • Turpinās kapusvētki Kūku pagasta pārvaldes kapsētās. 3.jūlijā kapu svētki aizvadīti Catlakšu un Dēļdruvu kapos. 10.07.2022. – Pupenu, Pilskalna un Dreimaņu kapos.
  • No 11.07.2022. līdz 22.07.2022. Kūku pagasta pārvaldes klientu apkalpošanas speciāliste būs atvaļinājumā. Lūdzam veikt norēķinus savlaicīgi.
  • Turpinās ceļu greiderēšanas darbi. Gandrīz pilnībā pabeigti ceļu piebēršanas darbi. Atlikušie darba apjomi, vadoties no ceļu stāvokļa, tiks realizēti rudeni. Pabeigti plānotie ceļmalu appļaušanas darbi. Turpinās ceļu atputekļošanas darbi.
  • Jūnijā noslēdzies dzeramā ūdens monitorings Kūku un Zīlānu ciemos. Rezultāti atbilst visiem normatīviem.
  • Brīvdabas estrādē “Mārdadzis” notiek sakopšanas darbi ar vasaras skolēnu nodarbinātības palīdzību. Tiek nomainīti un krāsoti sabojājušies soliņi. 2.jūlijā estrādē notika teātra pirmizrāde un zaļumballe ar grupu “Tequila Band”.