Domes priekšsēdētājs informē par aktuālo situāciju Jēkabpils novadā pēc Daugavas plūdiem.

Par pieejamo atbalstu plūdos cietušajām mājsaimniecībām sīkāk lasi šeit: https://www.jekabpils.lv/lv/jaunums/pieejams-atbalsts-pludos-cietusajam-majsaimniecibam

 

Sveicināti, iedzīvotāji!

Mūsu upe Daugava ir atgriezusies savos krastos, taču jāsaka, ka Dunavā vēl joprojām ir diezgan liels ūdens līmenis. Krustpils un Salas pagastos, tāpat arī Sakas salā, plūdi ir beigušies, šeit ūdens līmeņa svārstības lielos apmēros vairs nav gaidāmas.

Šorīt ūdens līmenis Jēkabpilī bija 4,88 m, kas ir par 5 cm zemāk nekā vakar. Zeļķos tie ir 4,50 m, ūdens līmeņa kritums ir par četriem centimetriem. Pļaviņās gan ūdens līmenis ir cēlies par 7 centimetriem un šobrīd ir 9,01 m virs noteiktās nulles atzīmes. Par laimi, Jersikā ūdens līmenis ir krities par 6 centimetriem un šobrīd sastāda 5,66 metri.

Liels paldies visiem atbildīgiem dienestiem, kuri šajās teritorijās dienu un nakti veica savus darba pienākumus! Šobrīd ir apzināti plūdu radītie postījumi un tiek novērtēti zaudējumi. Lielāko tiesu tie tiek arī novērsti. Protams, tas prasīs ilgāku laiku, jo šo zaudējumu finansēšanai mums ir nepieciešami gan budžeta grozījumi, gan arī pieprasījums VARAM par palīdzību šādos gadījumos.

Vēlos pateikties visiem iedzīvotājiem, kuri ar izpratni pārcieta šos plūdus!

Liels paldies arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) par iespēju personiski, ministres personā, atbraukt un novērtēt plūdu radītos postījumus Jēkabpils novada pašvaldībā! Mēs to novērtējam, un liels paldies viņai!

Liels paldies Civilās aizsardzības komisijai, un it sevišķi gribētos pateikt lielu paldies visiem iesaistītajiem dienestiem - Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam (NMPD), Valsts policijai, Jēkabpils novada Pašvaldības policijai, AS “Sadales tīkli”, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (VUGD), gan Jēkabpils, kā arī Pļaviņu daļai, kā arī pašvaldības vides un infrastruktūras nodaļu puišiem, kuri ar savu aprīkojumu devās palīgā iedzīvotājiem, kuri bija atgriezti no sauszemes!

Tāpat liels paldies sabiedrisko attiecību un digitālās komunikācijas nodaļai, kas visu laiku centās ziņot iedzīvotājiem par esošo stāvokli!

Īpašs paldies Andrai Muncei un Modrim Zarkevičam, tāpat arī Ritai Audriņai un Ilmāram Lukstam, un citiem kolēģiem par nesavtīgu darbu šajos apstākļos un, principā, būšanu nomodā un rūpēs 24 stundas diennaktī!

Paldies visiem, visiem iedzīvotājiem, kuri rakstīja un ziņoja, lai mēs laicīgi varētu reaģēt uz dažādiem apstākļiem, jo teritorija bija applūdusi ļoti lielā platībā! Mēs nespējām visur piekļūt un apsekot, kā kas izskatās, izņemot, protams, dienas laikā, kad varēja ar dronu pacelties un redzēt šīs platības pilnā apmērā.

Šobrīd iedzīvotājiem pašvaldības komunikācijas kanālos ir pieejama un caur pagastu pārvaldniekiem tiek sniegta informācija, lai tie iedzīvotāji, kuri visvairāk cietuši šajā dabas stihijā, varētu griezties pašvaldībā un pieteikties atbalstām, tāpat kā tas bija iepriekšējā gadā. Tiks aprēķināti plūdos radītie zaudējumi un atbilstoši tiem sniegts vienreizējs atbalsts šīm mājsaimniecībām.

Esam modri, liels jums paldies un sekojam līdzi aktualitātēm!