Aija Vetere

26.septembrī  SIA " Jēkabpils autobusu parks " dalībnieku sapulcē par valdes priekšsēdētāju iecelta Aija Vetere. Amata pienākumus viņa sākusi pildīt no 26.09.2022.

Atklātais konkurss uz SIA “Jēkabpils autobusu parks” valdes priekšsēdētāja amatu tika izsludināts 11.augustā un kandidātu pieteikšanās termiņš bija līdz 2.septembrim. Nominācijas komisija veica sākotnējo pārbaudi atbilstoši pretendentu iesniegtajiem dokumentiem. Sākotnējā pārbaudē tika izskatīti divu pretendentu iesniegtie dokumenti. Nominācijas komisija uz konkursa otro kārtu izvirzīja divus kandidātus.

Konkursa otrajā kārtā tika veikts pretendentu kompetenču izvērtējums (intervija, lai pārliecinātos par amatam nepieciešamajām zināšanām un prasmēm) un tika vērtēts iesniegtais uzņēmuma attīstības redzējums, atbilstoši uzņēmumam izvirzītajiem vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem, uzņēmuma vidējā termiņa stratēģijai. Konkursa otrajā kārtā komisija vērtēja divus kandidātus.

Apkopojot konkursa abu kārtu kandidātu vērtējumus, nominācijas komisija 14.septembrī pieņēma lēmumu par viena kanditāta virzīšanu SIA “Jēkabpils autobusu parks” valdes priekšsēdētāja amatam. Šī pretendenta atbilstību izvērtēja arī kapitāla daļu turētājs – Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Uldim Skreivers. Tālāk kandidatūra tika virzīta apstiprināšanai arī SIA “Jēkabpils autobusu parks” dalībnieku sapulcē.

Iepriekš Aija Vetere strādāja SIA “Jēkabpils autobusu parks” kā prokūriste, līdzšinējā direktora vietniece un atbildīgā par pārvadājumu maršrutu plānošanu.