Jēkabpils novads Tarifi
radiators

25.augusta Domes sēdē apstiprināti siltumenerģijas apgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi Jēkabpils novada pagastos:

Jēkabpils novada pagasts

Siltumenerģijas apgādes tarifs EUR/MWh bez PVN

Siltumenerģijas apgādes tarifs EUR/m2 bez PVN

Ūdensapgādes pakalpojuma tarifs EUR/m3 bez PVN

Kanalizācijas pakalpojuma tarifs EUR/m3 bez PVN

Ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojuma tarifs kopā EUR/m3 bez PVN

Zasas

92,50

2,91

1,41

1,52

2,93

Rubenes

-

-

1,40

1,53

2,93

Leimaņu

-

-

1,45

1,48

2,93

Kalna

-

-

1,45

1,48

2,93

Ābeļu

88,60

2,32

-

-

-

Dignājas

-

2,21

1,23

0,96

2,19

Dunavas

95,74

2,64

1,41

1,56

2,97

Zīlānu ciems

-

-

1,98

1,13

3,11

Kūku ciems

70,79

1,69

1,82

1,27

3,09

Spunģēnu ciems

109,85

2,77

1,16

1,64

2,80

Variešu

87,26

1,96 

1,32

1,45

2,77

Mežāre

61,75

-

1,63

1,33

2,96

Atašiene

-

-

0,86

1,14

2,00

Vīpe

-

-

1,56

1,37

2,93

Tarifi stāsies spēkā ar 01.10.2022.

 

Salas, Sēlpils pagastos

Salas, Sēlpils pagastos un Biržu un Līkumu ciemos komunālo pakalpojumu sniegšanu veic Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrība sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VĪGANTS”.

Salas ciemā, Salas pagastā, Jēkabpils novadā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, juridisko personu un pašvaldības iestāžu ēkas tiek apkurinātas no katlu mājas Skolas ielā 2a, ar dabasgāzi, ko piegādā akciju sabiedrība “Latvijas Gāze”. SIA “VĪGANTS” ienākumi par siltumenerģijas piegādi veidojas no pakalpojumu lietotāju maksājumiem par sniegtajiem pakalpojumiem.

Savukārt Biržu un Līkumu ciema daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un pašvaldības iestāžu ēkas tiek apkurinātas ar malkas apkuri. Kopējais izlietotais apjoms gadā ir aptuveni 1200 m2 malkas. Šī brīža tarifs par siltumenerģijas saņemšanu no katlu mājas Podvāzes ielā 2a, Birži, Salas pagasts, Jēkabpils novadā ir noteikts 51.05 EUR/MWh, bez PVN, un siltumenerģijas tarifs katlu mājai “Līkumi”, Sēlpils pagasts, Jēkabpils novads – 0.6429 EUR/1m2, bez PVN.

25.augusta Domes sēdē apstiprināts SIA “VĪGANTS” siltumenerģijas tarifi:

Katlu mājai Salā, Skolas ielā 2a, ar dabasgāzi:

  • par 1 MWh 189,16 EUR, bez pievienotās vērtības nodokļa;
  • par 1 m2 4,78 EUR, bez pievienotās vērtības nodokļa.

Katlu mājām Podvāzes ielā 2a, Birži, Salas pagasts, Jēkabpils novads un “Līkumi”, Sēlpils pagastā:

  • par 1 MWh 71,33 EUR, bez pievienotās vērtības nodokļa.

Siltumenerģijas tarifi stāsies spēkā ar 01.10.2022.

 

Viesītē

Jēkabpils novada Viesītes pilsētā komunālo pakalpojumu – centralizēto siltumapgādi veic Jēkabpils novada pašvaldībai piederošā kapitālsabiedrība – SIA “Viesītes komunālā pārvalde”. Sabiedrība izveidota ar mērķi nodrošināt Jēkabpils novada Elkšņu pagastā, Rites pagastā, Saukas pagastā, Viesītes pagastā un Viesītes pilsētā pašvaldības autonomu funkciju realizēšanu un no tām izrietošo uzdevumu veikšanu. Siltumenerģija tiek ražota katlu mājā: Smilšu iela 39B.

25.augusta Domes sēdē apstiprināts SIA “Viesītes komunālā pārvalde” siltumenerģijas tarifs katlu mājai Smilšu ielā 39B:

  • par 1 MWh 93,91 EUR, bez pievienotās vērtības nodokļa.

Siltumenerģijas tarifs stāsies spēkā ar 01.10.2022.

 

Aknīstē

Jēkabpils novada Aknīstes, Asares un Gārsenes pagastos komunālo pakalpojumu sniegšanu veic Jēkabpils novada pašvaldības uzņēmums sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Aknīstes Pakalpojumi”.

SIA “Aknīstes Pakalpojumi” veic apkuri ar šķeldu un nodrošina siltumu Jēkabpils novada Aknīstes pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās un pašvaldības iestāžu ēkās (bērnudārzs, skola, sociālās aprūpes centrs, pašvaldības ēka u.c.). Šī brīža siltumenerģijas tarifs ir 64,03 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa par 1 MWh. Maksa par siltumenerģiju nav pārskatīta kopš 2012. gada.

25.augusta Domes sēdē apstiprināts SIA “Aknīstes Pakalpojumi” siltumenerģijas tarifs katlu mājai Saltupes ielā 9, Aknīstē:

  • par 1 MWh 98,28 EUR, bez pievienotās vērtības nodokļa.

Siltumenerģijas tarifs stāsies spēkā ar 01.10.2022.

 

Jēkabpils valstspilsētā

Tikmēr SIA "Jēkabpils siltums" informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai š.g. 23.augustā tika iesniegtas Sabiedrības siltumenerģijas tarifa izmaiņas, kas ir aprēķinātas saskaņā ar 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr. 1/7 apstiprināto "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika", pamatojoties uz dabasgāzes cenas palielinājumu un pārdotās elektroenerģijas cenas izmaiņām.    

Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar dabasgāzes cenas palielinājumu un pārdotās elektroenerģijas cenas izmaiņām.  

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs, EUR/MWh (bez PVN)

Noteiktais (piedāvātais) tarifs, EUR/MWh (bez PVN)

Tarifa palielinājums/samazinājums (%)

Siltumenerģijas ražošana

75.98

89.87

+18.28%

Siltumenerģijas pārvade un sadale

24.95

27.61

+10.66%

Siltumenerģijas tirdzniecība

0.48

0.48

0%

Dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente

0.37

0.37

0%

Siltumenerģijas gala tarifs

101.78

118.33

+16.26%

Plānots, ka Sabiedrības noteiktais (piedāvātais) siltumenerģijas tarifs stāsies spēkā 2022.gada 1.oktobrī.