Jēkabpils novads Plūdi
Ilustratīvi Daugava pie Jēkabpils , labais krasts

Pašvaldība saņem daudzu iedzīvotāju zvanus ar jautājumiem par plūdu radīto zaudējumu  kompensācijām. Jēkabpils novada pašvaldība informē, ka pašvaldība par valsts finansiālo atbalstu un kompensācijām iedzīvotājiem varēs informēt tad, kad plūdi būs beigušies un apzinātas visas plūdu radītās sekas! Šobrīd pašvaldības un atbildīgo dienestu visa uzmanība un darbs tiek veltīts, veicot darbus plūdu seku novēršanai un jau applūdušo teritoriju sakārtošanai.